وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ
Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَا
ve
تُطِعْ
ita’at etme
كُلَّ
hiçbirine
حَلَّافٍ
yemin edip duran
مَهِينٍ
aşağılık

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve itâat etme çok yemin edenlerin, reyinde isâbet bulunmayanların hiçbirine.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O halde itaat edip uyma, çok yemin edip duran alçaklara,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Şunların hiçbirine itâat etme: Yemin edip duran, aşağılık,

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  UYMA! Çokça yemin eden (Allâh’tan ve Sünnetullâh’tan kozalı olduğu için) basit, düşüncesiz her kişiye;

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Sürekli yemin edip duran, aşağılık hiçbir kimseye itaat etme.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık,

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bir de tanıma (haklı haksız) her çok yemin edeni, değersizi;

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Yemin edip duran alçağa uyma!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (10-14) Diliyle igneleyen, kovuculuk eden, iyiligi daima onleyen, asiri giden, suc isleyen, cok yemin eden alcak zorbaya, butun bunlar disinda bir de soysuzlukla damgalanmis kimseye, mal ve ogullari vardir diye aldiris etmeyesin.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (10-11-12-13-14) Çok yemin eden, değersiz alçak, kusur araştırıp leke süren, ikiyüzlülük edip söz götürüp getiren, hayra hep engel olan, saldırgan olup hakları çiğneyen, günah işleyen, kaba ve şerefsiz ve sonra da soysuz olan hiçbir kimseye —mal ve oğullar sahibi de olsa— boyun eğme.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Şunların hiçbirine boyun eğip yakınlık gösterme: (Olur olmaz) yemin edip duran aşağılıklara,

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (10-14) Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (10-14) (Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Şunların hiçbirine uyma: yemin edip duran, aşağılık,

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran aşağılık.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık,

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Sakın boyun eğme; çokça yemin eden hiçbir alçağa,

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (10-11-12-13) (Doğruya da, eğriye de) alabildiğine yemîn eden, izzet-i nefsi bulunmayan, (ötekini berikini) dâima ayıblayan, (gammazlıkla) lâf getirib götürmiye koşan, (insanları) hayırdan durmayıb men’eyleyen aşırı zaalim, çok günahkâr, kaba, haşin, bütün bunlardan başka da kulağı kesik (damgalı soysuz) olan her kişiyi tanıma (onlara boyun eğme)!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (10-14) (Habîbim, yâ Muhammed!) Çok yemîn eden, aşağılık (kıymetli bir görüşe sâhib olmayan), dâimâ ayıplayan (insanların arkasından dudak büken), hep koğuculuk peşinde gezen, her zaman hayra mâni` olan, haddi aşan (hakkı çiğneyen), alabildiğine günahkâr, zorba; bun(lar)dan sonra (bir de) soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğullar sâhibi oldu diye itâat etme!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Sen; yemin edip duran, izzet-i nefsi bulunmayana uyma.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Sürekli yemin edip duran o aşağılıklara itaat etme.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İtaat etme yemin edip duran aşağılık kimseye.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ayrıca, yemin edip duran alçağa uyma,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve sen, (çiğneyeceğini bile bile) ağız dolusu söz veren hiçbir alçağa da boyun eğme!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (10-12) Ve itaat gösterme her çok yemîn edene, âdî fikirli olana. Daima kusur arayana. Lâf götürüp getirene. Hayırdan men’e çalışıp durana, haddi tecavüz edene, çok günahkâr olana.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Resulüm! Sakın itaat (ve iltifat) etme, alabildiğine yemin eden aşağılığa.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şunlarin hiçbirine uyma: Yemini alışkanlık haline getirmiş alçağa,

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Yemin edip duran aşağılık.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (10-16) Sakın uyma: Servet ve hanedan sahibi diye, o bol bol yemin eden, değersiz adama! O gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa! Şerefsiz, kaba, hem de soysuz olana! Kendisine âyetlerimiz okunduğunda "Bu eski insanların masalları!" diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Şunların hiçbirine itâ’at etme: Yemin edip duran aşağılık,

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Yemin edip duran alçağa itaat etme!

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık,

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Şunların hiçbirine eğilme, uyma: Çok yemin eden, bayağı/alçak,

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Heed not the type of despicable men,- ready with oaths,