1. Nûn veya hokkaya, kaleme ve yazdıklarına andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinin sana verdiği her türlü nimetler sayesinde şımarıp dengesini kaybeden bir çılgın ve deli değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sabırla yaptığın peygamberlik görevinden dolayı senin için ardı arkası kesilmeyen bir mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Çünkü sen üstün bir hayat tarzına ve yüksek bir karaktere sahipsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yakında sen de görürsün, seni şimdi küçümseyenler de görecekler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. hanginizin akıldan yoksun olduğunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz senin Rabbin kimlerin kendi yolundan saptığını ve kimlerin doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O halde gerçekleri yalanlayanları dinleyip onlara uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar senin kendilerine yumuşak davranıp yağ yakmanı isterler ki, kendileri de sana yumuşak davranıp inanmadıkları halde yağcılık yapsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O halde itaat edip uyma, çok yemin edip duran alçaklara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ayıp arayan kovuculukla söz getirip götürenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. hayıra engel olan saldırgan günahkarlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. kaba, şerefsiz ve soysuz olan kimseye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. mal, mülk, evlat sahibiymiş diye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. böylesine ayetlerimiz okununca, "eskilerin masallarıdır" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz yakında onun burnunu, kibrini kıracak ve yakasını kurtaramayacağı bir zilletle damgalayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İçinde her türlü meyveler bulunan bahçe sahiplerini bela vererek imtihan ettiğimiz gibi Mekke’lileri de açlık ve kıtlıkla bela verip imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabah olunca erkenden kimse görmeden mahsulleri toplamaya yemin etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah dilerse şeklinde Allah’ın iradesi ile ilgili hiçbir istisnai kayıt da koymamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar daha uykuda iken Rabbinden gelen bir felaket bahçeyi kapladı ve sardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Derken bahçe kapkara kesilip çorak bir yere dönüvermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bahçe sahipleri sabahleyin birbirlerine sesleniyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Mahsüllerinizi toplayacaksanız erkence koşup gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken yola düştüler, birbirlerine gizlice diyorlardı ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bugün hiçbir yoksula yol vermeyin, yanınıza sokulmasın sakın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve kendilerini yoksullara birşey vermemeye güçleri yeter zannederek erkenden bahçelerine gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Herhalde biz yanlış yere gelmişiz, bizim bahçe burası değildir veya biz sapık insanlarız fakir ve yoksulları haklarından mahrum etmeye çalışıyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Biz mahrum bırakılmışız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ben size Allah’ın sınırsız şanını yüceltmelisiniz dememişmiydim?" deyince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Rabbimizin şanı yücedir, doğrusu biz yaratılış gayemize aykırı hareket ediyormuşuz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Yazıklar olsun bize, gerçektende azmış kimselermişiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir; doğrusu artık, Rabbimizden dilemekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte bazı insanları bu dünyada denemek için gönderdiğimiz azap böyledir ama öteki dünyada günahkarların uğrayacağı azap daha da şiddetli olacak, keşke bunu bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yolunu Allah’ın kitabıyla bulanlar için nimetler dolu cennetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Artık müslümanları suçlular gibi tutarmıyız hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ey inkârcılar! Size ne oluyor nasıl hüküm veriyorsunuz yani müslümanlarla siz inkârcılar hiç bir olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yanınızda gökten inmiş bir kitap var da oradan mı okuyup hüküm çıkarıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Orada neyi beğenir isterseniz sizindir diye mi yazılı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa bizden kıyamete kadar devam edecek bir söz mü aldınız ki, istediğiniz gibi hüküm veresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ey peygamber! Sor onlara, onlardan hangisi bu hükmün savunucusu olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa gelsinler bakalım ortaklarıyla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün işler güçleşir, onlar secde etmeye çağrılacaklar ama güçleri yetmez ve vakti de geçmiştir zaten. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Evet secdeye çağrılacaklar gözleri düşük kendilerini bir zillet sarmış olarak. Halbuki onlar bu secdeye dünyada herşeyden salim ve sapasağlam iken çağrılıyorlardı da secde etmiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Artık Allah’ın kelamı olan Kur’ân’ı yalan sayanı bana bırak, biz onları yavaş yavaş hiç bilmedikleri yerden cehenneme çekip yaklaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara biraz zaman verip erteliyoruz. Şüphesiz ki benim ceza düzenim pek çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa sen onlardan ücret istiyorsunda onlar bu yüzden borç yüküne mi girdiler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gayb bilgileri içinde bulunan Levhi Mahfuz kendileri yanında da kendilerinin mü’minlerden iyi kimseler olduklarını oradan mı yazıp naklediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık Rabbinin hükmüne sabredip dirençli davran ve o sabredemeyip balıkla arkadaş olan Yunus gibi olma. Hani O dertten boğulmuş bir halde Rabbine seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Allah tarafından O’na bir nimet erişmeseydi mutlaka aşağılanmış bir şekilde boş bir yere atılacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Derken Rabbi O’nu peygamber olarak seçti de doğru dürüstlerden eyledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O Kur’ân’ı dinledikleri zaman o gerçekleri örtbas edenler, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devirecekler, "Gerçekten de O bir delidir" diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Halbuki o Kur’ân bütün alemlere gönderilmiş bir uyarıdan başka birşey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster