1. Gerçek olan o kıyamet! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O gerçekleşecek olan kıyameti sana bildirecek olan nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Ad kavimleri patlak verecek kıyameti yalan saydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Derken Semud taşkınlığıyla veya şiddetli öldürücü bir gürültü ile helak edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ad kavmi ise uğultulu azgın bir kasırga ile yok olup gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah kökünü kurutmak üzere, üzerlerinde o kasırgayı yedi gece sekiz gün estirdi. Öyle ki; kendi yurtlarında yıkılıp öldüklerini görürdün. Sanki onlar içleri bomboş hurma kütükleri gibiydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi sen onlardan geriye kalan bir şeyler ve iz görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun da ondan önceki altı üstüne getirilip yok edilen kasabalar halkı da hepsi günah üstüne günah işlemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Derken hepsi de Rablerinden gönderilen peygamberlere karşı geldiler. Böylece Allah da onları şiddetli bir azap ile yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve bakın sizin atalarınızı Nuh tufanının suları bütün bentleri aşıp patladığında o akıp giden gemi ile biz taşıdık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ki, onu size bir ibret yapalım belleyici kulaklar onu bellesin dinleyip, anlayıp, düşünerek gereğine göre hareket etsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sûra bir kerecik üfürülünce, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpılışla birbirlerine çarpıldığı ve hepsi darmadağınık olduğu zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o zaman olan olmuş, kıyamet kopmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve gök yarılacak, artık o gün dayanıksız olup çökmeye yüz tutacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler o gün göklerin etrafında ve çevresinde bulunmaktadır. Tüm bu meleklerin üzerinde sekiz melek Rabbinin arşını taşımaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün hesaba çekileceksiniz. En gizli işiniz bile gizli kalmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Gelin, hepiniz gelin, şu kitabımı okuyun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ben zaten hesabımın bir gün önüme konulacağını bilip inanıyordum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o razı olduğu bir yaşayış ve zevk içindedir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. yüce bir cennette. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O cennetin meyvelerini yakınca kolayca erişilecek bir yerde bulacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Geçirdiğiniz dünya günlerinde işlediğiniz güzel amellerinize karşılık afiyetle gönül rahatlığıyla yiyiniz içiniz" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı sol tarafından verilenlere gelince; "Keşke kitabım elime verilmeseydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hesabımın ne olacağını keşke bilmeseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Keşke ölümümle her iş olup bitseydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Malım bana bir fayda sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kudretim, saltanatım yok olup gitti veya tartışma ve karşı koyma gücüm elimden kayıp gitti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Tutun onu da zincire bağlayın Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ve sonra cehenneme atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra tekrar kendisi gibi suçluların bağlandığı, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire bağlayın onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü o büyük olan Allah’a inanmadı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ve ihtiyaç içinde olanları yedirip içirmek için hiçbir istek ve kararlılık duymadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bundan dolayı onun bugün ne bir candan yakın bir dostu var, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ne de kan, irin ve pislikten başka bir yiyeceği. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Günahkarlardan başkasının yemediği bir yiyecek." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Artık iş sizin sandığınız gibi değil ey inkârcılar! Andolsun gördüğünüz şeylere Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ve göremediğiniz şeylere ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. bu Kur’ân gerçekten şerefli bir elçinin vahiy yoluyla getirdiği sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O bir şairin sözü de değildir. Ne kadarda az inanıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O bir kahin sözü de değildir, siz ne az düşünür adamlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kur’an alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer O peygamber bize karşı kendi kafasından bazı sözler uydursaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. mutlaka güç ve kudretimizle O’ndan intikam alırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra O’nun can damarını keser koparırdık da ölür giderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O zaman sizden hiç kimse O’nu bizden kurtaramaz, azabı O’nun üzerinden savuşturamazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Gerçek şu ki, bu Kur’ân yolunu Allah ile bulanlara bir öğüt ve uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Elbette biz sizin içinizde yalanlayanlar olduğunu biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kur’ân Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlere acı bir pişmanlık kaynağı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şüphesiz O Kur’ân en kesin bilgi ve doğrunun kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse; Kudret sahibi Rabbinin ismini yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster