فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.
Kelime
Anlamı
Kökü
فَأَمَّا
bu yüzden
ثَمُودُ
Semud
فَأُهْلِكُوا
helak edildiler
بِالطَّاغِيَةِ
azgın bir vak’a ile

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Derken Semûd, helâk edildi taşkınlığıyla.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Derken Semud taşkınlığıyla veya şiddetli öldürücü bir gürültü ile helak edildiler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Semûd’a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Semud’a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bu yüzden Semud (kavmi) azgın bir (ses veya sarsıntı) ile helak edildi

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Amma Semûd, azgınlıkları sebebiyle (korkunç bir ses ve sarsıntı ile) helâk edildiler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile yok edilmişti.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bu yuzden Semud milleti zorlu bir sarsinti ile yok edildi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Semûd’a gelince: Sınırları aşan bir haykırışla yok edildiler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Yaptıkları yüzünden) Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Semûd’a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ve Semud o azgın (sarsıntı) ile yok edildi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Semûd kavmi korkunç bir sesle yok edildi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Böylece Semûd korkunç bir sesle yıkıma uğratıldı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bu nedenle Semud, korkunç bir sesle helak edildi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Semuud’a gelince: Onlar hadden aşırı (korkunç bir ses) ile helak edildiler,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Semûd (kavmin)e gelince, işte o azgın hâdise (tahammülü imkânsız o korkunç ses)ile helâk edildiler!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bu sebeple Semud, azgın bir sesle helak edildiler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Semud’a gelince, onlar azgınlıkları sebebiyle helak edildiler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Fakat bu sebeple Semud (kavmi) azgın (çok şiddetli) bir azapla helâk edildi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bu nedenle Semud’a gelince, haddinden fazla (korkunç bir gürültü) ile yıkıma uğratıldılar.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Semud mu? Onlar şiddetli bir (yer) sarsıntı(sı) ile yok edildi;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bir yanda Semud: sonuçta onlar ses duvarını çok çok aşan bir bela ile helak edildiler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (5-7) Artık Semûd (kavmi) hadden aşırı bir hadise ile helâk edildiler. Âd (kavmi) ise onlar da son derece kuvvetli bir rüzgar ile helâk edildiler. (Cenâb-ı Hak) Onu (o rüzgarı) yedi gece ve sekiz gün ardı ardına onların üzerlerine musallat etti. Artık o kavmi görürsün ki, onlar sanki içleri bomboş hurma kökleriymiş gibi yere yıkılmışlardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir sesle helâk edildiler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu yüzden Semud kavmi gürleyen bir sesle imha edildi!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Böylece Semûd korkunç bir sesle yıkıma uğratıldı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (5-6) Bunlardan Semûd o korkunç zelzele ile yok edildi. Âd ise azgın bir kasırga ile imha edildi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bu yüzden Semûd (kavmi) azgın bir vak’a ile helâk edildiler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ama Semud, şiddetli bir sarsıntı ile helak edilmişti.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Bu nedenle Semûd (halkı) korkunç bir sesle helak edildi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bunun üzerine Semûd, bir doğal felaket ile helâk edildi.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But the Thamud,- they were destroyed by a terrible Storm of thunder and lightning!