1. O muhakkak gerçekleşecek olan (kıyamet sonunda gerçekleşecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Ad, hırpalayıcı olanı (kıyameti) yalan saydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu nedenle Semud’a gelince, haddinden fazla (korkunç bir gürültü) ile yıkıma uğratıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ad’a gelince, onlar da önünde durulmaz, dondurucu bir rüzgârla yıkıma uğratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Böylece o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürdün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu size bir ibret yapalım ve belleyen kulaklar onu bellesin diye (taşıdık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sur’a tek bir üfürüşle üfürüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından da tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün, bir gerçek olan kıyamet artık gerçekleşmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök yarılır, o gün çökmeye yüz tutmuş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün, Rabbinin (ilim) arşını onların (varlıkların) üzerinde sekiz kimse yüklenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Siz o gün (hesap için) sunulursunuz; hiç bir sırrınız gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Artık kitabı sağ eline verilen kişi ise, "Alın, kitabımı okuyun!" der Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı biliyordum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o, hoşnut bir yaşam içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir cennette. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Devşirilecekleri (meyveleri) pek yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Geride kalan günlerde, peşinen işlediklerinize karşılık afiyetle yiyiniz, içiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı sol eline verilen (var ya), o da der ki: "Bana keşke kitabım verilmeseydi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Hesabımı da hiç bilmeseydim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Keşke bu son olsaydı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Malım bana hiç bir yarar sağlayamadı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Güç ve kudretim de yok olup gitti!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Onu tutuklayın, hemen zincirleyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Sonra onu çılgın alevlerin içine atın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Çünkü o, büyük olan Allah’a iman etmiyordu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Artık bugün, kendisine hiç bir dost yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "İrin ve kandan başka bir yemek de yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Bunu da hata edenlerden başkası yemez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hayır! Gördüklerinize yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Görmediklerinize de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ki hiç şüphesiz o (Kur’an), yüce bir elçinin kesin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O, bir şairin sözü değildir. Siz pek az şeye inanıyorsunuz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kâhinin de sözü değildir. Siz pek az öğüt alıp düşünüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Âlemlerin Rabbinden bir indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Muhakkak onu sağ elle (bütün gücümüzle), kıskıvrak yakalayıverirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onun can damarını elbette keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Çünkü o (Kur’an) takva sahipleri için bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Elbette biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Gerçekten o (Kur’an), küfre sapanlar için bir hasrettir (pişmanlıktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse, büyük Rabbini, ismiyle tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster