وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.
Kelime
Anlamı
Kökü
وَإِنَّهُ
şüphesiz O
لَتَذْكِرَةٌ
bir öğüttür
لِلْمُتَّقِينَ
muttakiler için

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve şüphe yok ki Kur’ân, çekinenlere öğüttür.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçek şu ki, bu Kur’ân yolunu Allah ile bulanlara bir öğüt ve uyarıdır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Doğrusu o (Kur’an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki O (Kur’ân), korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Şüphesiz o (Kur’an) takva sahipleri için bir öğüttür.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Çünkü o (Kur’an, Allah’tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Gerçekten o Kur’an, takva sahipleri için bir öğüddür.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (48-49) Şüphesiz Kur`ân, takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dogrusu Kuran Allah’a karsi gelmekten sakinanlara bir oguttur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ve şüphesiz ki bu söz (Kur’ân), muttakîler (Allah’tan saygı ile korkup yalandan ve kötü düşünce ve davranışlardan sakınanlar) için bir öğüttür.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Muhakkak ki bu (Kuran), Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan herkes için bir öğüttür.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Doğrusu o (Kur’an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Doğrusu Kur’an Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Çünkü o (Kuran, Tanrı’dan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Doğrusu o, muttakiler için bir öğüttür.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Şübhesiz ki o (Kur’an) (fenâlıkdan) korunanlar için kat’î bir öğütdür.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ve şübhesiz ki o (Kur`ân), takvâ sâhibleri için elbette bir nasîhattir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu o; müttakiler için bir öğüttür.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ancak o (Kur’an) Allah dan korunanlar için bir öğüttür.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten muttakiler (takva sahipleri) için bir öğüttür.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Çünkü o (Kur’an) takva sahipleri için bir hatırlatmadır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Gerçek şu ki bu (Kuran), Allah’a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir öğüt ve uyarıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Gerçek şu ki, bu vahiy muttakiler için bir uyarıdır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (47-48) Artık sizden bir kimse de yoktur ki, ondan men ediciler olabilsinler. Ve şüphe yok ki, o (Kur’ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev’izadır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Doğrusu o (Kur’an) takvâ sahipleri için bir öğüttür.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz o, sakınanlar için bir öğüttür!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Doğrusu Kur’an Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Şüphesiz o müttakiler için bir irşaddır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O (Kur’ân), korunanlar için bir öğüttür.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Şüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Çünkü o (Kur’an, Allah’tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But verily this is a Message for the Allah-fearing.