1. O zûhura geleceği muhakkak olan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o zûhura geleceği muhakkak olan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve o zûhura geleceği muhakkak olan şeyi (yani Kıyameti) sana ne şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semûd ve Âd kavimleri. O korkunç vak’ayı (yani Kıyameti) yalan saymıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-7) Artık Semûd (kavmi) hadden aşırı bir hadise ile helâk edildiler. Âd (kavmi) ise onlar da son derece kuvvetli bir rüzgar ile helâk edildiler. (Cenâb-ı Hak) Onu (o rüzgarı) yedi gece ve sekiz gün ardı ardına onların üzerlerine musallat etti. Artık o kavmi görürsün ki, onlar sanki içleri bomboş hurma kökleriymiş gibi yere yıkılmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-7) Artık Semûd (kavmi) hadden aşırı bir hadise ile helâk edildiler. Âd (kavmi) ise onlar da son derece kuvvetli bir rüzgar ile helâk edildiler. (Cenâb-ı Hak) Onu (o rüzgarı) yedi gece ve sekiz gün ardı ardına onların üzerlerine musallat etti. Artık o kavmi görürsün ki, onlar sanki içleri bomboş hurma kökleriymiş gibi yere yıkılmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (5-7) Artık Semûd (kavmi) hadden aşırı bir hadise ile helâk edildiler. Âd (kavmi) ise onlar da son derece kuvvetli bir rüzgar ile helâk edildiler. (Cenâb-ı Hak) Onu (o rüzgarı) yedi gece ve sekiz gün ardı ardına onların üzerlerine musallat etti. Artık o kavmi görürsün ki, onlar sanki içleri bomboş hurma kökleriymiş gibi yere yıkılmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İmdi onlar için geriye kalmış (bir fert) görebilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Fir’avun da ve ondan evvelkiler de ve inkilâbata uğrayanlar da o büyük suçu (meydana) getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rablerinin Peygamberine isyan ettiler. Artık (Cenâb-ı Hak) onları pek şiddetli bir şekilde yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Şüphe yok ki, su taştığı zaman sizi o akan gemiye Biz yükledik. Onu (o necâtı) sizin için bir ibret kılmamız için ve hıfzeden kulakların onu anlamaları için (öyle yaptık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Şüphe yok ki, su taştığı zaman sizi o akan gemiye Biz yükledik. Onu (o necâtı) sizin için bir ibret kılmamız için ve hıfzeden kulakların onu anlamaları için (öyle yaptık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Vaktâ ki Sûr’a bir üfürülme ile üfürülmüş olur. Ve yer ve dağlar yerlerinden kaldırılmış ve birbirine bir çarpışla çarpmış, darmadağın olmuş bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Vaktâ ki Sûr’a bir üfürülme ile üfürülmüş olur. Ve yer ve dağlar yerlerinden kaldırılmış ve birbirine bir çarpışla çarpmış, darmadağın olmuş bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-17) İşte o günde Kıyamet vukûa gelmiş olur. Ve gök yarılmıştır, artık o, o günde pek zaiftir. Ve melek (zümresi) onun çevresindedir ve Rabbin Arş’ını, başları üzerinde sekiz melek yüklenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-17) İşte o günde Kıyamet vukûa gelmiş olur. Ve gök yarılmıştır, artık o, o günde pek zaiftir. Ve melek (zümresi) onun çevresindedir ve Rabbin Arş’ını, başları üzerinde sekiz melek yüklenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (15-17) İşte o günde Kıyamet vukûa gelmiş olur. Ve gök yarılmıştır, artık o, o günde pek zaiftir. Ve melek (zümresi) onun çevresindedir ve Rabbin Arş’ını, başları üzerinde sekiz melek yüklenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün arzolunacaksınız, sizden hiçbir gizli şey, gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Artık kime ki, kitabı sağ tarafından verilmiş olur. Der ki: «Alınız kitabımı, okuyunuz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (20-21) «Şüphe yok, ben zannetmiştim ki, ben muhakkak hesabıma uğrayacağım.» İmdi o, hoşnut olduğu bir yaşayıştadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (20-21) «Şüphe yok, ben zannetmiştim ki, ben muhakkak hesabıma uğrayacağım.» İmdi o, hoşnut olduğu bir yaşayıştadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bir yüksek cennet içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Toplanacak semereleri pek yakındır. Afiyetle yeyin ve için, geçmiş günlerde takdim etmiş olduğunuz şeylerin mükâfaatı olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Toplanacak semereleri pek yakındır. Afiyetle yeyin ve için, geçmiş günlerde takdim etmiş olduğunuz şeylerin mükâfaatı olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-27) Fakat o kimseye ki, kitabı sol tarafından verilmiş olur, (o da) der ki: «Keşke kitabım bana verilmemiş olsa idi.» «Hesabımın da ne olduğunu bilmese idim. Keşke o (ölüm hayatımı) kesip bitirmiş olsa idi.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-27) Fakat o kimseye ki, kitabı sol tarafından verilmiş olur, (o da) der ki: «Keşke kitabım bana verilmemiş olsa idi.» «Hesabımın da ne olduğunu bilmese idim. Keşke o (ölüm hayatımı) kesip bitirmiş olsa idi.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (25-27) Fakat o kimseye ki, kitabı sol tarafından verilmiş olur, (o da) der ki: «Keşke kitabım bana verilmemiş olsa idi.» «Hesabımın da ne olduğunu bilmese idim. Keşke o (ölüm hayatımı) kesip bitirmiş olsa idi.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (28-29) «Malım bana bir fâidebahş olmadı.» «Benim saltanatım (malikiyyetim) benden zâil olup gitti.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (28-29) «Malım bana bir fâidebahş olmadı.» «Benim saltanatım (malikiyyetim) benden zâil olup gitti.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) Târaf-ı ilâhiden de denilecekdir ki: «(Onu tutun da) Ellerini boynuna bağlayın. Sonra cehenneme kavuşturun!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) Târaf-ı ilâhiden de denilecekdir ki: «(Onu tutun da) Ellerini boynuna bağlayın. Sonra cehenneme kavuşturun!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) «Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincir içinde olarak onu sevkedin. Muhakkak ki o, azîm olan Allah’a imân etmez idi.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) «Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincir içinde olarak onu sevkedin. Muhakkak ki o, azîm olan Allah’a imân etmez idi.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. «Ve yoksullara yemek verilmesine teşvikte bulunmazdı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (35-36) Artık onun için burada bir şefkatli karîb yoktur. Ve yemek de yoktur, kanlı irinden olan müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (35-36) Artık onun için burada bir şefkatli karîb yoktur. Ve yemek de yoktur, kanlı irinden olan müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38) Onu ise günahkârlardan başkası yemez. Artık yok, görür olduğunuza yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-38) Onu ise günahkârlardan başkası yemez. Artık yok, görür olduğunuza yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve göremez olduğunuza da yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphe yok ki, o (Kur’an) kerîm olan bir peygamberin (tebliğ ettiği) bir kelâmdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve o bir şair sözü değildir. Siz pek az şeye inanıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kâhinin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer o (peygamber bi’lfarz) bâzı lâkırdıları Bize karşı bir iftira olarak söylemiş olsa idi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Elbette ki onu sağ tarafından yakalardık. Sonra O’ndan yürek damarını kesiverirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Elbette ki onu sağ tarafından yakalardık. Sonra O’ndan yürek damarını kesiverirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (47-48) Artık sizden bir kimse de yoktur ki, ondan men ediciler olabilsinler. Ve şüphe yok ki, o (Kur’ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev’izadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (47-48) Artık sizden bir kimse de yoktur ki, ondan men ediciler olabilsinler. Ve şüphe yok ki, o (Kur’ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev’izadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve muhakakak ki, Biz elbette biliriz. Şüphe yok ki, sizden tekzîp edenler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve muhakkak ki, o (Kur’ân-ı Azîm) elbette kâfirlerin üzerlerine bir hasrettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve şüphe yok ki O, bilâşekk, gerçek bir hakîkattır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Artık o Azîm Rabbinin ismiyle tesbihe devam et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster