1. Gerçekleşecek olan.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir gerçekleşecek olan?.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ‘Gerçekleşecek’ olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Âd halkı (tepelerine) ansızın inecek olanı yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ama Semud, şiddetli bir sarsıntı ile helak edilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âd ise kasıp kavuran şiddetli bir rüzgar ile helak edilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah, onu yedi gece sekiz gün kesintisiz onların üzerine estirmişti. Halkın orada içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiğini görürdün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan arta kalan bir şey görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun da, onlardan öncekiler de ve safsatacılar da günahlarıyla geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rab’lerinin elçisine isyan ettikleri için onları şiddetli bir yakalayışla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sular taştığı zaman sizi gemide biz taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bunu sizin için bir öğüt/uyarı kılalım ve anlayışlı kulaklar duysun diye... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sûr’a tek bir üfürüşle üfürüldüğü zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yer ve dağlar kaldırılıp birbirine çarpıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O gün olacak olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök paramparça olur, çünkü o gün zayıf ve güçsüz düşer.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler ise onun çevresindedirler. Rabbinin Arş’ını ise o gün, onların da üzerinde olan sekizi taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün, siz huzura alınırsınız ve hiçbir şeyiniz gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Kimin kitabı sağından verilirse, -Alın, kitabımı okuyun, ben zaten bu hesabıma ulaşacağımı tahmin etmiştim, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Kimin kitabı sağından verilirse, -Alın, kitabımı okuyun, ben zaten bu hesabıma ulaşacağımı tahmin etmiştim, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık O, hoşnut edici bir hayat içinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir cennette.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Meyveleri ise aşağıdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. -Yiyin, için afiyet olsun. Bu, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı solundan verilen ise şöyle der: -Eyvah, keşke kitabım verilmeseydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hesabımı hiç bilmeseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Keşke ölüm bir son olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Malım bana fayda vermedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gücüm yok olup gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. -Tutun onu, bağlayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra atın onu ateşe! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra da onu yetmiş arşın boyundaki zincire vurun ve sürün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü O, yüce Allah’a iman etmiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yoksulu yedirmeye teşvik etmiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bugün onun için hiçbir yakın yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bu sebeple bugün pislikten başka hiçbir yiyecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu günahkardan başkası yemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (38-39) Hayır, görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (38-39) Hayır, görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O, bir şair sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O, kahin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Alemlerin Rabbinden indirmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer (Muhammed) bizim hakkımızda sözler uydurmuş olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onun gücünü kuvvetini alırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onun şah damarını elbette keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sizden hiç kimse de buna engel olamazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Elbette biz, biliyoruz ki içinizden yalanlayanlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O kafirler için bir üzüntüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O, kesin bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O halde sen, yüce Rabbinin adı ile tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster