1. Nûn, kaleme ve onunla yazılanlara yemin olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen Rabbinin nimeti sayesinde cinlenmiş değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Senin için sonsuz bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sen, büyük bir ahlak üzeresin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sen de göreceksin, onlar da görecekler.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hanginizin deli olduğunu.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilen O’dur. Doğru yolda olanı da en iyi bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sakın yalanlayanlara itaat etme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar ister ki, sen müsamaha gösteresin de onlar da müsamaha göstersinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yemin edip duran alçağa itaat etme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ayıp arayana ve laf götürüp getirene.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İyiliği engelleyene, günaha düşkün olana... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaba, üstelik kötü ün sahibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mal ve oğul sahibi olması sebebiyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: -Eskilerin masalları!.. der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yakında onun burnunu yere sürteceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz onları, sabahleyin meyvelerini toplamaya yemin eden bahçe sahiplerini denediğimiz gibi denedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiçbir istisna da yapmıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar uyurken, Rabbin tarafından bir felaket bahçeyi sarıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sabaha bahçe kapkara kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sabahleyin birbirlerine seslendiler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) -Mahsulü toplayacaksanız, erkenden yola çıkın! diye gizlice konuşarak yola düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) -Mahsulü toplayacaksanız, erkenden yola çıkın! diye gizlice konuşarak yola düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. -Sakın bugün hiçbir yoksul oraya girmesin, diyerek.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Varlıklı oldukları halde (muhtaçları) engellemek için erken yola çıktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu gördüklerinde: -Yolu şaşırdık, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. -Hayır, Biz mahrum bırakıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların en insaflı olanı: -Ben size (Allah’ı) tesbih etmemiz gerekmez mi, dememiş miydim? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hemen akılları başlarına geldi ve: -Rabbimiz’in şanı yücedir. Biz, zalimlerden olduk, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Başladılar birbirlerini kınamaya.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. -Yazıklar olsun bize, azgınlardan olduk, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Biz, ancak Rabbimiz’den dilemekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte azap böyledir. Ahiret azabı daha büyüktür. Bilmiş olsalardı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şüphesiz takva sahipleri için Rab’leri katında nimet cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Müslüman olanlarla suçluları bir tutar mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa sizin bir kitabınız var da oradan mı ders çıkarıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Herhalde orada ne arzu ederseniz hepsi sizin... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa, kıyamete kadar neye karar verirseniz sizin olacak diye bizden alınmış yeminleriniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlara sor, hangisi buna kefil olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa, onların hissedarları mı var? Eğer doğru söyleyen kimseler iseler, getirsinler hissedarlarını.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşler kızıştığı gün, secdeye çağrılırlar da buna güçleri yetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri yere yıkılmış, yüzlerini zillet bürümüş/perişan olmuşlardır. Oysa onlar, selamette iken secdeye çağrılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bu sözü yalan sayanları bana bırak. Onları bilmedikleri bir yerden ağır ağır azaba yaklaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara mühlet veriyorum. Çünkü benim tuzağım çok sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa, onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altındalar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa gayb onların yanında da, onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi /Yunus gibi olma. Hani O, boğuk bir sesle Rabbine seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Rabbinden ona bir nimet erişmiş olmasaydı, kınanmış olarak çıplak bir yere atılacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Rabbi O’nu seçti ve salih kimselerden kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kafir olanlar, zikri işittiklerinde seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi: -O, kesinlikle delidir, diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Oysa o/Kur’an toplumlara bir uyarı/öğütten başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster