1. Araştıran biri, inecek azap hakkında bilgi istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kafirler için.. Onu önleyecek hiç kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüksek dereceler sahibi Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) süresi elli bin yıl olan bir günde ona yükselirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Öyleyse sen, güzel bir sabırla sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar bunu uzak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün, gök erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar ise atılmış yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hiçbir yakın bir yakınını soramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlular o günün azabından kurtulmak için oğullarını fidye olarak vermek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eşini ve kardeşini... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisini barındıran sülâlesini.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yeryüzünde bulunan herkesi... Sonra kendisini kurtarabilsin.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Asla, şüphesiz O, alev almıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Deriyi yakıp kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çağırır arkasını dönüp, yüz çevireni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Malını toplayıp yığanı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İnsan aç gözlü yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bir iyilik dokununca da çok cimridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Namaz kılanlar böyle değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar, namazlarında/salatlarında daimidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onların mallarında belli bir hak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İsteyene ve mahrum olana.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar hesap gününü tasdik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rab’lerinin azabından çekinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Gerçekten Rab’lerinin azabından güvende olunamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Eşleri veya meşru şekilde sahip oldukları hariç. Çünkü onlar, bu hususta kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bundan ötesini arayanlar, işte onlar haddi aşmış olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar, şahitliklerini doğru olarak yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar, namazlarını muhafaza ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar, cennetlerde ikram olunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) Kafir olanlara ne oluyor ki; sağdan soldan, bölük pörçük uzaklaşıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) Kafir olanlara ne oluyor ki; sağdan soldan, bölük pörçük uzaklaşıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların her biri nimet cennetlerine mi girdirileceğini ümit ediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. -Asla! Biz onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Hayır, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz bizim onların yerine daha iyilerini getirmeye gücümüz yeter. Bizim önümüze de geçilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Hayır, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz bizim onların yerine daha iyilerini getirmeye gücümüz yeter. Bizim önümüze de geçilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. -Bırak onları, kendilerine söz verilen gün gelinceye kadar dalıp, oynasınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün onlar, dikili taşlara koştukları gibi kabirlerinden koşarak çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri yere yıkılmış, (yüzlerini) zillet bürümüş. İşte bu, onlara söz verilen gündür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster