لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ
Lilkafirne leyse lehu dafi’un.
Kelime
Anlamı
Kökü
لِلْكَافِرِينَ
kafirler için
لَيْسَ
yoktur
لَهُ
onu
دَافِعٌ
def edecek

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  O azâbı ki kâfirlerin başından defedecek yok.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçekleri örtbas eden kâfirlerin başına. Öyleyse bil ki, hiçbir şey o azabı onlardan engelleyemez.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İnkârcılar için; ki onu savacak yoktur,

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hakikat bilgisini inkâr edenler içindir (azap olan ölüm)! Onu savacak yoktur.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Kâfirler için, onu engelleyecek yoktur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Kâfirler için öyle bir azab ki, yoktur onu bir engelleyen.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah`tan kâfirlere gelecek olan ve hiç kimsenin savaşamayacağı azabı sordu.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (1-3) Birisi, yuksek derecelere sahip olan Allah katindan, inkarcilara gelecek ve savunulmasi imkansiz olacak azabi soruyor.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (1-2-3) Bir soran, yükselme yollarının ve basamaklarının sahibi Allah’tan kâfirlerin başına gelecek ve hiçbir kimsenin savamayacağı azabı soruyor.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İnkârcılar için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (1-3) Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onu inkârcılardan savacak kimse yoktur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Kâfirler için onu savacak yok.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kafirlerin başına; ki onu savacak yoktur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Kâfirler için; onu önleyebilecek yoktur,

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (O) kâfirlere mahsusdur ki onu (kendilerinden) hiçbir önleyecek (defedebilecek) yokdur.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (O azab) kâfirler içindir ki onu (kendilerinden) def` edecek kimse yoktur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O; kafirler içindir ve onu engelleyecek yoktur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Gerçekleri inkâr edenler için meydana gelecek o azaba mani olacak hiçbir kimse yoktur.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Kâfirler için, onu geri çevirecek kimse yoktur.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Küfre sapanlar için olan bu (azabı), geri çevirecek kimse yoktur.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  hakikati inkar edenlerin (başına). (Öyleyse, bil ki) hiçbir şey ona mani olamaz;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Kâfirler için, onu engelleyecek yoktur.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (1-2) Bir talip, vaki olacak azabı taleb etti. Kâfirler için onu bertaraf edecek yoktur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O, kâfirler içindir ve onu menedecek hiç kimse yoktur.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Inkârcılar içindir, onu önleyecek yoktur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kafirlerin başına; ki onu savacak yoktur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O azap ki onu, kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Kâfirler için, ki onu savacak yoktur,

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kafirler için.. Onu önleyecek hiç kimse yoktur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Kafirler için olan, bu (azabı) geri çevirecek kimse yoktur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Küfre sapanlar içindir o. Yoktur onu savacak.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  The Unbelievers, the which there is none to ward off,-