1. (1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da atılmış yüne döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dost, dostu sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-14) Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-14) Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (11-14) Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (11-14) Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Derileri kavurup soyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Yüz çevirip geri dönen, (servet) toplayıp yığan kimseyi (kendine) çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Yüz çevirip geri dönen, (servet) toplayıp yığan kimseyi (kendine) çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, ki onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, ki onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25) Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25) Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) Rablerinin azabından korkanlar, ki Rablerinin azabı(na karşı) emin olunamaz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) Rablerinin azabından korkanlar, ki Rablerinin azabı(na karşı) emin olunamaz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (29-31) Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (29-31) Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (29-31) Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarını koruyanlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) (Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) (Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır (hiç ummasınlar!) Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık (fakat ibret almadılar, imana gelmediler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ama sen onları (şimdilik) bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynayadursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster