1. Bir isteyen, olacak azabı istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kâfirler için onu savacak yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, derece ve makamların sahibi Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O halde güzel bir sabır ile sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü onlar onu uzak görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dost dostun halini soramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Birbirlerine gösterilirler. Suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eşini ve kardeşini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yeryüzünde bulunanların hepsini ki, tek kendini kurtarabilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, o alevlenen bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Derileri kavurur, soyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çağırır, sırtını dönüp gideni, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Mal toplayıp kasada yığanı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onların mallarında belli bir hak vardır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar ki ceza gününü tasdik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rablerinin azabından korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar ki ırzlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak zevcelerine ve cariyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bundan ötesini isteyenler, var ya işte onlar haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şahitliklerinde dürüsttürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarına devam ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şimdi ne oluyor o inkâr edenlere ki, sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağdan ve soldan bölük bölük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan herbiri, bir nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır, biz onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirebiliriz ve bizim önümüze geçilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde bırak onları, kendilerine vaad edilen günlerine kavuşuncaya kadar dalıp oynayadursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki putlara gidiyorlarmış gibi fırlayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri düşük, kendilerini bir alçaklık saracak da saracak. İşte onlara vaad edilen gün, o gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster