1. (1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah`tan kâfirlere gelecek olan ve hiç kimsenin savaşamayacağı azabı sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah`tan kâfirlere gelecek olan ve hiç kimsenin savaşamayacağı azabı sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah`tan kâfirlere gelecek olan ve hiç kimsenin savaşamayacağı azabı sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Rûh ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şimdi sen güzelce sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Kâfirler o azabı uzak görüyorlar; biz ise onu yakın görmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Kâfirler o azabı uzak görüyorlar; biz ise onu yakın görmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök, erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar, atılmış renkli yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dost dostun halini soramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-14) Onlar birbirlerine gösterilecekler. Günahkâr, o günün azabından kurtulmak için çocuklarını fidye vermeyi temenni edecek. Eşini ve kardeşini, mensubu olduğu aşiretini, yeryüzündeki herkesi verip sonunda kendini kurtarmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-14) Onlar birbirlerine gösterilecekler. Günahkâr, o günün azabından kurtulmak için çocuklarını fidye vermeyi temenni edecek. Eşini ve kardeşini, mensubu olduğu aşiretini, yeryüzündeki herkesi verip sonunda kendini kurtarmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (11-14) Onlar birbirlerine gösterilecekler. Günahkâr, o günün azabından kurtulmak için çocuklarını fidye vermeyi temenni edecek. Eşini ve kardeşini, mensubu olduğu aşiretini, yeryüzündeki herkesi verip sonunda kendini kurtarmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (11-14) Onlar birbirlerine gösterilecekler. Günahkâr, o günün azabından kurtulmak için çocuklarını fidye vermeyi temenni edecek. Eşini ve kardeşini, mensubu olduğu aşiretini, yeryüzündeki herkesi verip sonunda kendini kurtarmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, hayır; o cehennem, alevli bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-18) Kızaran derileri soyar; sırtını döneni, yüz çevireni ve biriktirip depo edeni çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-18) Kızaran derileri soyar; sırtını döneni, yüz çevireni ve biriktirip depo edeni çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (16-18) Kızaran derileri soyar; sırtını döneni, yüz çevireni ve biriktirip depo edeni çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-21) İnsanoğlu gerçekten cimri yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Kendisine imkân dokunduğunda pinti kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-21) İnsanoğlu gerçekten cimri yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Kendisine imkân dokunduğunda pinti kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (19-21) İnsanoğlu gerçekten cimri yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Kendisine imkân dokunduğunda pinti kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Namaz kılanlar, -ki onlar namazlarında devamlıdırlar-. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Namaz kılanlar, -ki onlar namazlarında devamlıdırlar-. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25) Mallarında dilenciye ve yoksula ait belli bir hak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25) Mallarında dilenciye ve yoksula ait belli bir hak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-28) Ceza gününü tasdik ederler. Rablerinin azabından korkarlar; çünkü Rablerinin azabına karşı emin olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-28) Ceza gününü tasdik ederler. Rablerinin azabından korkarlar; çünkü Rablerinin azabına karşı emin olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (26-28) Ceza gününü tasdik ederler. Rablerinin azabından korkarlar; çünkü Rablerinin azabına karşı emin olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (29-31) İffetlerini korurlar. Ancak, eşlerine ya da ellerinin altında bulunanlara karşı onlar kınanmazlar. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (29-31) İffetlerini korurlar. Ancak, eşlerine ya da ellerinin altında bulunanlara karşı onlar kınanmazlar. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (29-31) İffetlerini korurlar. Ancak, eşlerine ya da ellerinin altında bulunanlara karşı onlar kınanmazlar. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şahitliklerini dosdoğru yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarını titizlikle kılarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunlar, cennetlerde ikram görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, grup grup sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, grup grup sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (38-39) Onlardan her biri nimet cennetine girmeyi mi umuyor? Hayır, öyle değil; biz onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (38-39) Onlardan her biri nimet cennetine girmeyi mi umuyor? Hayır, öyle değil; biz onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, elbette onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, elbette onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynayadursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) O gün, gözleri önlerine eğik, kendilerini zillet kaplamış bir durumda, sanki bir hedefe doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte uyarıldıkları gün bu gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) O gün, gözleri önlerine eğik, kendilerini zillet kaplamış bir durumda, sanki bir hedefe doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte uyarıldıkları gün bu gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster