1. Talep sahibi birisi, vuku bulacak vakayı (azabı) istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kâfirler için, onu geri çevirecek kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O azap), mearic (yüksekliklerin, yüksek derecelerin) sahibi Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve ruh, O’na, süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Artık güzel bir sabırla sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak ki onlar, onu (kâfirler için vuku bulacak azabı), uzak (bir ihtimal) olarak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve Biz, onu yakın olarak görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün (azap günü) gökyüzü, erimiş maden gibi olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve dağlar (atılmış) rengârenk yün parçaları gibi olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve (o gün) hiçbir dost, başka bir dostu sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar birbirlerine gösterilirler, günahkâr olan izin günü, azaptan kurtulmak için, oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kendi eşini ve kardeşini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve kendisini barındıran aşiretini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yeryüzünde kim varsa hepsini (versin de), sonra kendisini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, asla! Muhakkak ki o (kurtulmak istediği), alev alev yanan ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (O ateş), baş derisini yakıp kavurucudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kim arkasını döner ve (îmândan) yüz çevirirse onu çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve (mal, servet) toplayıp, sonra da onu biriktireni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki insan, sabırsız ve tamahkâr olarak yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine bir şerr dokununca feryat edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Namaz kılanlar hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve onlar, mallarında belirli bir hak bulunanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve onlar ki, dîn gününü tasdik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve onlar, Rab’lerinin azabından korkanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı, gayri memundur (ondan emin olunamaz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve onlar, ırzlarını muhafaza edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına (cariyelerine karşı durumları) hariç. Çünkü muhakkak ki onlar, kınanmış değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Artık kim bunun arkasını ararsa (fazlasını isterse), o taktirde işte onlar; onlar haddi aşmış olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlar, şahitliklerinde kaim olanlardır (şahitliğe devam edenler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve onlar, namazlarını muhafaza edenlerdir (devamlı kılanlardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte onlar, cennetlerde ikram olunan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkâr edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan hepsi Naîm cennetine sokulacağını mı umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır, asla! Muhakkak ki Biz, onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık hayır (öyle değil). Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki Biz, elbette kaadiriz (öyle ki). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye (onların yerine getirmeye)! Ve Biz, önüne geçilebilecek (engellenebilecek) değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Artık onları terket, vaadolundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onların bakışları korkulu bir haldedir, onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaadolundukları gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster