1. Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh’u kendi kavmine: "Kavmini onlara, elîm azap gelmeden önce uyar." diye (resûl olarak) gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Hz. Nuh, kavmine) şöyle dedi: "Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için apaçık bir nezirim (uyarıcıyım), (öyle ki)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah’a kul olmanız, O’na karşı takva sahibi olmanız için. Ve bana itaat edin (tâbî olun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Allah da) sizin günahlarınızı mağfiret etsin (günahlarınızı sevaba çevirsin) ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin (ömür versin)! Muhakkak ki Allah’ın eceli (onun belirlediği an) gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Hz. Nuh, Rabbine) şöyle dedi: "Rabbim, Muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz (ruhlarını Sana ulaştırmayı dilemeye) davet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Fakat benim davetim, (benden) kaçışlarından (uzaklaşmalarından) başka bir şeyi artırmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve muhakkak ki benim onları, Senin mağfiret etmen için her davet edişimde, (duymamak için) parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve (görmemek için) elbiselerine büründüler ve (bu davranışlarında) ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra muhakkak ki ben onları cehren (açıkça) davet ettim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara alenî olarak ilân ettim ve onlara sır olarak (tek tek çağırarak) gizli gizli de bildirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Nuh A.S) ve dedim ki: "Artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki O; Gaffar’dır (mağfiret edendir)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve size mal ve erkek çocuklar (vererek) yardım etsin. Ve sizin için cennetler (verimli bahçeler) yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Nuh (A.S), kavmine şöyle dedi): "Siz niçin Allah’tan bir vakar (azamet, izzet ve kudret) ummuyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve O, sizi halden hale (çeşitli hallerden) geçirerek yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Görmüyor musunuz, Allah yedi kat semayı (yedi gök katını) nasıl yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve Ay’ı, onların arasında (semalarda) bir nur kıldı ve Güneş’i de bir sirac (çırağ) kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve Allah, sizi yerden (topraktan) bir nebat (gibi) yetiştirdi (yarattı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi oraya (toprağa) döndürecek ve bir çıkarışla sizi (oradan) çıkaracak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve Allah, arzı sizin için geniş bir mekân kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizin yolculuk etmeniz için, ondan geniş yollar yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Nuh A.S): "Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular (isyan ettiler). Ve malı ve evlâdı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tâbî oldular." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve büyük hileler kurdular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve (birbirlerine) şöyle dediler: "Sakın kendi ilâhlarınızı (putlarınızı) bırakmayın. Ve Vedd’i, Suvâa’yı, Yagûs’u ve Yaûka’yı ve Nesra’yi sakın terk etmeyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve (böylece) pekçoğunu dalâlette bırakmış oldular. Ve (Nuh A.S): "Zalimlerin, dalâletten başka bir şeyini artırma (zalimlerin, sapıklıklarını artır)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar hatalarından (büyük günahlarından) dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için, Allah’tan başka bir yardımcı bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve Hz. Nuh: "Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden dolaşan bir kimse bırakma." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Muhakkak ki eğer Sen, onları (yeryüzünde) bırakırsan, Senin kullarını dalâlete düşürürler ve facir kâfirden başka (evlât) doğurmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mü’min olarak girenleri ve mü’min kadınları ve mü’min erkekleri mağfiret et. Zalimlere helâkından başka bir şeyi artırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster