1. De ki: "Cinlerden bir topluluğun (Kur’ân) dinlediği, sonra: "Biz gerçekten harika, güzel bir Kur’ân işittik." dedikleri bana vahyedildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "O (Kur’ân), irşada ulaştırır, artık biz, O’na îmân ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. O’nun, bir sahibe (eş) ve oğul edinmediğine (îmân ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve o bizim sefih (ahmak) olanımızın (iblisin), Allah’a karşı asılsız (saçma sapan şeyler) söylemiş olduğuna (inanıyoruz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların (cinlerin) azgınlıklarını artırdılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve onlar da, sizin zannettiğiniz gibi Allah’ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve gerçekten biz semaya, elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla (yakıcı ışınlarla) doldurulmuş bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve gerçekten biz, (meleklerin sözlerini) dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi, kim dinlemek isterse, onu gözleyen (izleyen) bir şihap (ateş şulesi) bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şerr mi murad edildi, yoksa Rab’leri onların irşad olmalarını mı diledi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve gerçekten biz, bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda (olan topluluklar) olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve gerçekten biz, yeryüzünde Allah’ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve (O’ndan) kaçarak da O’nu asla aciz bırakamayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve gerçekten biz, hidayeti işittiğimiz zaman O’na îmân ettik. Artık kim Rabbine îmân ederse, bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve gerçekten bizden, (Allah’a) teslim olanlar da var ve bizden kasitun (kalpleri kasiyet bağlamış) olanlar da var. Artık kim (Allah’a) teslim olmuşsa (ruhunu teslim etmişse) işte onlar, irşad olmayı (nefsin ve iradenin teslimini) arayanlardır (dileyenlerdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve lâkin, kasitun olanlar (kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar), işte onlar cehenneme odun oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve eğer onlar, tarikat üzere olarak (Allah’a) yönelselerdi, onları mutlaka bol su (rahmet) ile sulardık (bol bol rahmet ulaştırırdık) ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, onu çok şiddetli azaba uğratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve muhakkak ki mescidler, Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve muhakkak ki O; Allah’ın Kulu (Hz. Muhammed S.A.V), O’na (Allah’a) dua etmeye (Kur’ân okumaya) kalktığı zaman, (O’nun etrafında) neredeyse üstüste birikip toplanıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: "Ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi O’na ortak etmem." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: "Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik (sahip) değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: "Muhakkak beni, hiç kimse Allah’tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla O’ndan (Allah’tan) başka sığınacak yer bulamam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Bu) sadece Allah’tan olanı tebliğ ve O’nun risaletidir. Ve kim Allah’a ve O’nun Resûl’üne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için, içinde ebediyyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihayet vaadolundukları şeyi gördükleri zaman, artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az, yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: "Eğer bilseydim (size bildirirdim) vaadolunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O (Allah), gaybı bilendir. Fakat O, gaybını hiç kimseye izhar etmez (açıklamaz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Resûllerden razı oldukları (tasarruf rızasına ulaşmış olanları) hariç! O taktirde, muhakkak ki O (Allah), onların önünden ve arkasından gözetenler sevkeder ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rab’lerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve (Allah) onların yanlarında olanları (ilmi ile) ihata etmiştir (kuşatmıştır). Ve herşeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster