وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ’alellahi keziben.
Kelime
Anlamı
Kökü
وَأَنَّا
ve elbette biz
ظَنَنَّا
sanmıştık
أَنْ
لَنْ
asla
تَقُولَ
söylemeyeceklerini
الْإِنْسُ
insanların
وَالْجِنُّ
ve cinlerin
عَلَى
karşı
اللَّهِ
Allah’a
كَذِبًا
yalan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve bizse şüphe yok ki ne insanlar, ne de cinler, Allah hakkında yalan şeyler söylemez sanıyorduk.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve gerçekten biz insanların ve cinlerin Allah’a karşı yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Biz gerçekten, ins ve cin Allâh hakkında asla yalan söylemez, diye zannetmiştik."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Oysa biz insanların ve cinlerin Allah’a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Hakikaten biz, insan ile cin, Allah’a karşı asla yalan söylemez sanmışız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Biz, insanları ve cinleri Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «Dogrusu insalarin ve cinlerin Allah’a karsi yalan uydurabileceklerini sanmazdik.»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı yalan söylemiyeceklerini sanıyorduk.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  “Doğrusu biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "İnsanların ve cinlerin ALLAH’a karşı yalan uyduramayacaklarını sanmıştık."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah’a karşı asla yalan söylemez sanmışız.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Oysa biz insanların ve cinlerin Allah katında yalan sözler söyleyebileceklerine ihtimal vermiyorduk.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Oysa biz, insanların ve cinlerin Tanrı’ya karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini düşünmüştük."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Gerçek biz de insan (olsun), cin (olsun) Allaha karşı (hiçbiri) asla yalan söylemez, sanmıştık.»

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Hâlbuki biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında aslâ yalan söylemeyeceklerini sanmıştık!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu öyle zannettik ki; insanlar ve cinnler Allah’a karşı asla yalan söylemezler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Biz tanıdığımız (ins) ve tanımadığımız yabancı (cinlerin) kimselerin Allah adına, kesinlikle yalan söylemeyeceklerini zannediyorduk. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemediğini zannettik.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve ne insanın ne de (hiçbir) görünmez gücün Allah hakkında yalan uydurmayacağını düşün(mekte yanılmış)tık.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Halbuki biz, ne insanların ne de cinlerin Allah`a iftira edeceğine asla ihtimal vermezdik."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Ve doğrusu biz sanmış idik ki, insan ve cin, Allah’a karşı bir yalan söyler değildir.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Biz, insanların ve cinlerin, Allah’a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  "Biz tanıdığımız (ins) ve tanımadığımız yabancı (cinlerin) kimselerin Allah adına, kesinlikle yalan söylemeyeceklerini zannediyorduk. "

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Oysa biz insanların ve cinlerin Allah katında yalan sözler söyleyebileceklerine ihtimal vermiyorduk.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Biz insanların ve cinlerin, Allah’a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık (onun için o beyinsizin sözüne uymuştuk),

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Biz de, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini zannederdik.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemiyeceklerini sanmıştık.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Biz sanmıştık ki, ne insanlar ne de cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  ´But we do think that no man or spirit should say aught that untrue against Allah.