1. De ki: "Cinlerden bir topluluğun dinleyip şunu söyledikleri bana vahyolundu: ’Gerçekten biz, hayranlık verici bir Kur’an dinledik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "Doğruya ve hayra kılavuzluyor. Biz de inandık ona. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Rabbimizin adı/kudreti/işi/gayreti çok yücedir. O, ne bir dişi dost edinmiştir ne de bir çocuk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Doğrusu, bizim beyinsiz, Allah hakkında saçma lakırdı ediyormuş." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Biz sanmıştık ki, ne insanlar ne de cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Gerçek şu ki, insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere/cinlerin şerrinden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklık ve azgınlığını artırırlardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Onlar, tıpkı sizin sandığınız gibi, Allah’ın hiç kimseyi asla diriltmeyeceğini/peygamber göndermeyeceğini sanmışlardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Biz göğe gerçekten dokunduk da onu titiz ve güçlü bekçilerle ve kayıp giden ışınlarla/alevlerle doldurulmuş bulduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Biz eskiden, onun, dinlemek için oturulan yerlerinde otururduk. Ama şu anda kim dinlemeye kalksa kendisini gözetleyen bir alev/ışık bulur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Doğrusu, bilmiyoruz, yeryüzündeki şuurlulara şer mi istendi, yoksa Rableri onlar için doğru ve güzel olanı mı istemiştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Şu da bir gerçek ki, bizden hayra yönelenler/barışçılar vardır; ama bizden, başka türlü olanlar da vardır. Dilim dilim yollar olmuşuz biz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ve biz şunu sezdik: "Biz yeryüzünde Allah’ı asla âciz bırakamayız; kaçarak da onu âciz bırakamayız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Biz, doğruya ve güzele kılavuzlayanı dinleyince, ona inandık. Rabbine inanan kişi ne hakkının eksik verilmesinden korkar ne de tecavüze uğrayıp kuşatılmaktan." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Nihayet, bizden Allah’a teslim olanlar da var, haksızlığa sapıp çizgiden çıkanlar da var. Allah’a teslim olanlar, işte onlar, doğruyu ve hayrı aramışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Haksızlığa sapanlar ise cehenneme odun olmuşlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Eğer yolda, kıvamında yürüselerdi, onları bol bir su ile suvarırdık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ki onları, onun içinde imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden/Kur’an’dan yüz çevirirse Rabbi onu, gittikçe yükselen bir azaba sokar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiç kuşkusuz, mescitler/secdeler Allah içindir. O halde, Allah ile birlikte bir başkasına yakarmayın/Allah’ın yanında bir başkası için çağrıda bulunmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın kulu kalkmış O’na yakarırken, onlar onun üzerine keçeleşir gibi üşüşüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: "Ben ancak Rabbime yakarırım/çağırırım. Ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: "Allah’tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O’nun dışında bir sığınak da asla bulamam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Ancak Allah’tan bir tebliğ ve O’nun mesajlarından bir şeyler sunabilirim." Allah’a ve O’nun resulüne isyan edenler için cehennem ateşi vardır. Sürekli içinde kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sonunda, onlar kendilerine vaat edileni gördüklerinde, yardımcı bakımından daha zayıf kim, sayı bakımından daha az kim, bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: "Bilmiyorum, size vaat edilen şey yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyacaktır?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gaybı bilendir O. Gaybı konusunda hiç kimseyi yardımcı yapmıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Seçtiği bir elçi müstesna. Çünkü O, resulünün önünden ve arkasından gözetleyiciler yürütür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ki onların, Rablerinin elçiliklerini hedefine tam ulaştırdıklarını bilsin. Allah, onların katında bulunan şeyleri kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıya bağlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster