1. Biz, Nûh’u, "Toplumunu, kendilerine korkunç bir azap gelmeden önce uyar!" diye kavmine gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O dedi ki: "Ey toplumum! Hiç kuşkunuz olmasın, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "O halde, Allah’a ibadet edin! O’ndan korkun! Ve bana itaat edin ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir süreye kadar ertelesin. Çünkü Allah’ın eceli geldiğinde ertelenmez. Bir bilebilseydiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nûh şöyle yakardı: "Ey Rabbim! Ben toplumumu gece ve gündüz davet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Fakat çağrım, onların kaçışlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Ben onları, sen kendilerini affedesin diye çağırdıkça, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiseleriyle sarılıp sarmalandılar, inat ve ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Sonra onları daha açık bir biçimde çağırdım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Daha sonra bir başka duyuru yönelttim. Ve onları gizli gizli de çağırdım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve şöyle dedim: "Rabbinizden af dileyin! O, bağışlamayı çok sevendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Göğü üzerinize bol bol yağmur taşıyıcı olarak gönderir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Sizi, mallar ve oğullarla güçlendirir, size yeşil bahçeler lütfeder. Ve sizin için nehirler akıtır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Ne oluyor size de Allah için bir vakar ümidinde olmuyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "O ki, sizi halden hale/evreden evreye geçirerek yarattı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Görmediniz mi, Allah yedi göğü ahenkli bir bütün olarak nasıl yarattı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Ve Ay’ı, bunlar içinde bir nur yaptı ve Güneş’i bir kandil haline getirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Ve Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Sonra sizi yere geri gönderiyor ve sonra bir çıkarışla tekrar çıkarıyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah size yeryüzünü bir yaygı yaptı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ki ondan geniş yollar edinip de yürüyesiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nûh dedi ki: "Rabbim! Onlar bana isyan ettiler de malı ve çocuğu kendisine hüsrandan başka bir artış getirmeyen kişiye uydular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Çok büyük hileler sergilediler/çok büyük tuzaklar kurdular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Dediler ki: "İlahlarınızı sakın bırakmayın! Ved’di, Süva’ı asla bırakmayın! Yeğus’u, Yeuk’u, Nesr’i de bırakmayın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Çoklarını saptırdılar. Sen de o zalimler için şaşkınlıktan başka bir şeyi artırma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hataları yüzündendir ki boğuldular, ateşe atıldılar. Kendileri için, Allah dışında yardımcılar bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nûh şöyle yakardı: "Rabbim! Yeryüzünde, kâfirlerden yurt tutacak/gezip dolaşacak hiç kimse bırakma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Çünkü eğer sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve kötülük üreten nankörden başkasını doğurmazlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Rabbim! Beni, anne babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet! Zalimlerin de sadece helâk ve perişanlığını artır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster