وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا
Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.
Kelime
Anlamı
Kökü
وَأَنَّا
bize gelince
مِنَّا
bizden vardır
الصَّالِحُونَ
iyiler (de)
وَمِنَّا
ve bizden vardır
دُونَ
başkası (da)
ذَٰلِكَ
bundan
كُنَّا
biz
طَرَائِقَ
yollardayız
قِدَدًا
çeşitli

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve gerçekten bizden temiz kişiler de vardı, içimizde, böyle olmayanlar da vardı; ayrı ayrı yollar tutmuştuk.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve doğrusu bizden iyi yararlı kişiler de var ve onlardan aşağıda olan kişiler de vardır. Bizler ayrı ayrı yollar tutmuşuzdur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Gerçekten biz, -kimimiz sâlih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere- türlü türlü yollar tutmuştuk.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Bizden sâlihler vardır; yine bizden, ondan (Sâlihlik mertebesinden) aşağı olanlar da vardır... Biz çok çeşitli tarîkler (türleri - yapıları anlayışları farklı, kozmopolit halk) olduk."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da var, bunun aşağısında olanlar da. Biz, çeşit çeşit yollara ayrılmış gruplardık.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu, biz cinlerin içinde, mümin olanlar da var, içimizden bundan aşağı (kâfirler) olan da var. (Allah’a iman etmezden önce) çeşit çeşit mezheplere ayrılmış idik.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Bizden iyiler de vardır, iyi olmayanlar da. Biz çeşitli gruplara ayrıldık.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «Dogrusu aramizda iyiler de vardir, bundan asagi bulunanlar da vardir. Biz, turlu turlu yolda olan topluluklardik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ve doğrusu bizden iyi-yararlı kişiler de var ve onların ötesinde alçaklar da vardır. Bizler ayrı ayrı yollar tutmuşuzdur.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  “Aramızda iyiler de var, bu düzeye erişememiş olanlar da var. Biz farklı yollara ayrılmışız.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Gerçekten biz, -kimimiz sâlih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere- türlü türlü yollar tutmuştuk.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Aramızda erdemliler de var, bunun aşağısında olanlar da var; biz çeşitli tarikatlara(yollara) ayrıldık."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Doğrusu bizler; bizden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Biz çeşitli yollara ayrılmışız.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Aramızda iyiler de var, bu düzeye erişememiş olanlar da var; farklı yollara ayrıldık.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardı, başkaları da. Biz türlü türlü yollarda olmuştuk."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Hakıykaten biz, kimimiz salâha ermiş (iyi kişi) leriz, kimimiz ise bunlardan aşağıdır. Çeşid çeşid yollar (a saahib) olmuşuz».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Doğrusu biz ise, bizden sâlih olanlar da vardır ve bizden bundan aşağıda olanlar(böyle sâlih olmayanlar) da vardır. Farklı farklı yollar(da gider) olmuşuz.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Gerçekten aramızda salihler de vardır ve bundan aşağı olanlar da. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bizim içimizden doğru ve faydalı işler yapanlar olduğu gibi, bundan başka farklı yollarda olanlarda var.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve gerçekten biz, bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda (olan topluluklar) olduk.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Şüphesiz bizden salih olanlar da vardır ve bizden böyle (salih) olmayanlar da. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  tıpkı, içimizden bazıları (nasıl) dürüst ve erdemli olurken bazılarımızın da bunun (çok çok) aşağısında kaldı(ğını bilmediğimiz gibi). Biz her zaman birbirinden çok farklı yollar/yöntemler izledik.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Nitekim bizden iyi olanlar var, ama bizden öyle olmayanlar da var: zaten öteden beri biz hep birbirine aykırı yollar izlemişiz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Ve şüphe yok ki bizden sâlih kimseler vardır ve bizden onun dûnunda olanlar da vardır. Biz müteferrik cemaatler olmuşuzdur.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Biz cinlerin içinde sâlih müminler de vardır, bundan aşağı bulunanlar da vardır. Biz çeşit çeşit fırkalara ayrılmış topluluklardık. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz bizden salihler de var, bundan aşağı olanlar da var. Biz çeşit çeşit tarikatlara/yollara ayrılmışız.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Aramızda iyiler de var, bu düzeye erişememiş olanlar da var; farklı yollara ayrıldık.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  "Bizden iyi kimseler olduğu gibi, iyi olmayanlar da var. Biz türlü türlü yollar tutmuşuz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bize gelince, bizden iyiler de var ve bizden başka türlü olan da var. Biz çeşitli yollara ayrıldık.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İçimizden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da vardır ve bizden bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Şu da bir gerçek ki, bizden hayra yönelenler/barışçılar vardır; ama bizden, başka türlü olanlar da vardır. Dilim dilim yollar olmuşuz biz."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  ´There are among us some that are righteous, and some the contrary: we follow divergent paths.