1. Resulüm! De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun Kur’an dinlediği vahyolundu. " Onlar şöyle demişlerdir: "Gerçekten biz hayranlık veren çok hoş Kur’an dinledik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "O, hakka ve doğru yola götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Biz Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Doğrusu Rabbimizin şânı çok yücedir. O ne eş, ne de bir çocuk edinmemiştir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Meğer aramızdaki şu beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Biz, insanların ve cinlerin, Allah’a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Gerçekten bir takım insanlar, cinlerin bir takımına sığınırlardı da, o cinlerin kibir ve azgınlıklarını artırırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Onlar da sizin sandığınız gibi, Allah’ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini sanmışlardı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Biz göğü yokladık, onu çok kuvvetli bekçilerle ve alevlerle doldurulmuş bulduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Biz bundan evvel, haber işitmek için göğün dinleyebileceğimiz bir yerinde otururduk. Artık şimdi kim dinleyecek olsa, kendisini gözetleyen bir alev bulunuyor. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Biz bilmeyiz ki, yeryüzünde olan kimseler hakkında bir belâ mı murad edildi, yoksa Rableri onlara bir iyilik mi diledi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Biz cinlerin içinde sâlih müminler de vardır, bundan aşağı bulunanlar da vardır. Biz çeşit çeşit fırkalara ayrılmış topluluklardık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Gerçekten biz anladık ki, Allah’ı yeryüzünde acze düşürmemize aslâ imkân yok. Başka yere kaçmakla da hiçbir zaman onu âciz bırakamayız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Biz hidayet rehberi olan Kur’an’ı dinlediğimizde, ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse; o artık ne mükâfatın azalacağından, ne de haksızlığa uğrayacağından korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "İçimizde kendini Allah’a vermiş müslümanlar da var, hak yolundan sapan zâlimler de var. Kendini Allah’a veren müslümanlar; işte onlar hidayet yolunu arayanlardır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Kendilerine yazık eden zâlimlere gelince, işte onlar cehenneme odun oldular. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Resulüm! Eğer onlar yolda dosdoğru gitselerdi, onlara bol bol su verirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu nimet içinde onları imtihan edelim diye. Kim Rabbini zikirden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Mescidler şüphesiz Allah’ındır. O halde Allah’la birlikte başka birine duâ etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın kulu, O’na yalvarmak, (namaz kılmak) için kalkınca, (cinler) neredeyse çevresinde keçeleşirler, birbirine girerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Resulüm! De ki: "Ben ancak Rabbime duâ ederim ve O’na hiçbirini ortak koşmam. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: "Şüphesiz ki ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kâdir değilim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: "Doğrusu hiç kimse beni Allah’tan kurtaramaz ve ben O’ndan başka bir sığınak da bulamam. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Benim yaptığım sadece Allah katından olanı, O’nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah’a ve Peygamber’ine isyan ederse, ona içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihayet onlar kendilerine vaad olunan şeyi gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: "Size vaad edilen (azap) yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar? Ben bilemem. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gaybı bilen ancak O’dur. Gaybına kimseyi muttali kılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak beğenip seçtiği elçi bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve arkasından gözetleyiciler koyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Tâ ki, Rabb’lerinin gönderdiklerini gerçekten tebliğ etmiş olduklarını bilsin. Şüphesiz ki Allah onların yanında bulunan her şeyi çepeçevre kuşatmış ve her şeyi teker teker saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster