1. Ey örtüsüne bürünen (Resulüm)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gecenin bir kısmı hariç olmak üzere kalk! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gecenin yarısında, yahut ondan biraz eksilt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Veyahut üzerine biraz artır. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane, tertil üzere oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz ki gece kalkıp ibadet etmek daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü gündüz vakti seni uzun uzun alıkoyacak işler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin adını zikret ve her şeyi bırakıp yalnız O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, doğunun da batının da Rabbidir, O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O’nu vekil tut (O’nun himayesine sığın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların söylediklerine sabret ve güzelce onlardan ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Resulüm! Nimet içinde olan o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yanımızda onlar için ağır boyunduruklar ve cehennem var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Boğaza takılıp kalan bir yiyecek ve acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün yer ve dağlar sarsılır, dağlar dağılmış kum yığınına döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğrusu biz Firavun’a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şâhitlik edecek bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun o peygambere karşı gelmişti de, onu çok ağır bir yakalayışla yakalayıp cezalandırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan o günden nasıl korunacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O günün şiddetinden gök yarılır, Allah’ın vaadi mutlaka yerine gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Resulüm! Şüphesiz Rabbin biliyor ki sen, gecenin üçte ikisinden biraz eksik ve yarısında ve üçte birinde kalkıyorsun. Seninle beraber olanlardan bir tâife de kalkıyorlar. Geceyi ve gündüzü (onun vakitlerini) Allah takdir eder. O, sizin bunu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bildi ki içinizden hastalar olacaktır. Diğerleri Allah’ın lütfunu arayarak yeryüzünde seyahat edecekler, diğer bir kısmı da Allah yolunda savaşacaklar. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel ödünç takdiminde bulunun. Kendiniz için önden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu hem daha üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere bulursunuz. Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster