1. Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk da (insanları) uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sadece Rabbini büyük tanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni temiz tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kötü şeylerden uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sur’a üfürüldüğü vakit. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün çetin bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hele kâfirler için hiç de kolay olmayan zorlu bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Resulüm! Tek olarak yarattığım o adamla beni başbaşa bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kendisine bol bol servet verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göz önünde duran oğullar verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve nimetleri yaydıkça yaydım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Üstelik o bunu daha da artırmamı umuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçı kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ben onu dik bir yokuşa süreceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünkü o düşündü taşındı, ölçüp biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası! Nasıl da ölçtü biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine kahrolası! Nasıl da ölçtü biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra suratını astı, kaşlarını çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra da arkasını döndü ve büyüklük tasladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dedi ki: "Bu, sadece nakledilen bir sihirdir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Bu, insan sözünden başka bir şey değildir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ben onu Sakar’a (cehenneme) sokacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sakar’ın ne olduğunu sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O Sakar (insan vücudundan geriye bir şey) ne bırakır, ne de (eski haline getirip tekrar azap etmekten) vazgeçer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Durmadan deriler kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz cehennemin bekçilerini hep meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkârcılar için sadece bir fitne kıldık. Ki, ehli kitap kesin bilgi edinsin. İman edenlerin de imanı artsın. Hem kendilerine kitap verilenler, hem de müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler: "Bu misalle Allah neyi kastetmiştir?" desinler. İşte Allah dilediğini böyle şaşırtır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır! Aya andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüp gitmekte olan geceye andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O (Sakar) en büyük belâlardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlık için bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İçinizden ileri gitmek ve geri kalmak isteyen kimseler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar cennetlerdedirler. (Uzaktan uzağa) sorarlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlulardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi Sakar’a (alevli cehenneme) sokan nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Derler ki: "Biz namazımızı kılmıyorduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Yoksulu doyurmuyorduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Cezâ gününü yalanlıyorduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Ölüm bize bu haldeyken gelip çattı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şefaat edeceklerin şefaatı onlara bir fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Öyleyken bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sanki onlar ürkmüş yabanî merkepler gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Arslandan kaçan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır! Onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır! Şüphesiz ki o bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dileyen ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. O, kendisinden korkulmaya daha lâyıktır, mağfiret sahibi de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster