1. Kıyamet gününe andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisini alabildiğine kınayan nefse andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, biz onun parmak uçlarını bile derleyip eski haline getirmeye kâdiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan, ileriye doğru devamlı suç işlemek (ömrünü günahla geçirmek) ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Kıyamet günü ne zamanmış?" diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göz kamaştığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay tutulduğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneşle ay bir araya getirildiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte o gün insan: "Kaçacak yer neresi?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır hayır!. . Sığınılacak bir yer yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana, yaptığı ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsan artık kendi kendisinin şâhididir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İsterse günahlarını örtmek için özürlerini sayıp döksün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Resulüm! Onu hemen ezberlemek için acele ederek dilini kıpırdatma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz ki onu (ezberinde) toplamak ve okutmak bize âittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde biz onu okuduğumuz zaman, sen de onun okunuşunu izle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra onu açıklamak bize âittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır, hayır! Siz çarçabuk geçen dünyayı seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve ahireti bırakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Nice yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rablerine bakarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nice yüzler de vardır ki o gün asıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bel kemiklerini kıracak bir musibete uğratılacağını sezer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Kim afsun yapar, bunu kim tedavi eder?" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve kendisi de bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve bacak bacağa dolaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte o gün sevk Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İşte o tasdik etmemiş, namaz da kılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Aksine yalanlamış ve arkasını dönmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da salına salına yürüyerek taraftarlarının yanına gitmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Gerektir o belâ sana gerek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Evet! Gerektir o belâ sana gerek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, akıtılan meniden bir nutfe değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra kan pıhtısı olmuş, sonra Allah onu insan biçimine koyup şekil vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ondan erkek ve dişi iki eş yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster