1. İnsan anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir zaman geçmemiş midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz insanı imtihan etmek için, erkek ve dişi suları ile karışık bir nutfeden yarattık. Onu işitici ve görücü kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz ona hidayet yolunu gösterdik. İster şükredici olsun, isterse nankör olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu biz kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ebrar (iyiler), kâfur katılmış dolu bir kâseden içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu öyle bir pınardır ki, ondan Allah’ın kulları içer, (istedikleri yere) onu kolayca akıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O kullar adakları yerine getirirler ve kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendi canları çektiği halde; yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Biz sizi sadece Allah rızâsı için yediriyoruz, sizlerden ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemiyoruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Biz sert ve belâlı bir günde Rabbimizden korkarız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah da onları bu yüzden o günün fenalığından korur; onların yüzüne parlaklık ve neşe verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipekle mükâfatlandırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada koltuklara yaslanırlar. Ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Meyve ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkmış, meyveleri de aşağıya eğdirildikçe eğdirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çevrelerinde gümüş kaplar ve billur kâseler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Billurları gümüş gibi parlaktır. Onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara orada bir kâseden içirilir ki, karışımında zencefil vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O pınara Selsebil adı verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Etraflarında ölümsüz gençler dolaşır. Sen onları gördüğün zaman, saçılmış birer inci sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada her nereye baksan, bir nimet ve pek büyük bir saltanat görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bu sizin için bir mükâfattır, çalışmalarınız mükâfata lâyık görülmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Resulüm! Kur’an’ı sana biz, evet biz indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkâra yahut hiçbir nanköre itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah akşam Rabbinin ismini zikret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir kısmında O’na secde et ve O’nu geceleri uzun uzun tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar gerçekten dünyayı çok seviyorlar ve ağır bir günü de (hesap gününü) arkalarına atıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık, mafsallarını biz pekiştirdik. Dilediğimiz zaman yerlerine başka benzerlerini getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini rahmetinin içine sokar. Zâlimlere ise elem verici bir azab hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster