إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّا
elbette biz
هَدَيْنَاهُ
ona gösterdik
السَّبِيلَ
yolu
إِمَّا
ya
شَاكِرًا
şükreder
وَإِمَّا
veya
كَفُورًا
nankör olur

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İster şükretsin, ister nankör olsun, gerçekten de biz ona doğru yolu gösterdik.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçek şu ki biz ona yolu yöntemi gösterdik. İmana gelerek şükredici ya da Allah’tan gelen gerçekleri örtbas etme yolunu tercih ederek nankör olması artık kendisine bağlıdır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki biz ona o yolu (aklını kullanarak iman etme yolunu) gösterdik. Ya şükredici olur (Rabbini değerlendirir), ya küfür (gerçeği ret) edici!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Biz ona yolu gösterdik; artık ya şükredici olur, ya da nankör.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu biz ona, gerçek yolu gösterdik; ister şükreden (mümin) olsun, ister nankörlük eden (kâfir)...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster inanır, ister inkâr eder.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  suphesiz ona yol gosterdik; buna kimi sukreder, kimi de nankorluk.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Gerçekten biz, insana yol gösterdik ; o ya şükredici, ya da nankör inkarcı olur.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ona yolu gösterdik ya şükredendir ya da nankör.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Biz ona yolu gösterdik. Artık ister şükreder isterse nankör olur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Biz ona yolu gösterdik; (artık o) ya şükredici olur ya da (pek) kafir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Gerçekten biz ona yolu gösterdik; ya şükredici olur ya da nankör.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Gerçek, biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici (olsun o), ister nankör (kâfir).

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Şübhe yok ki biz, onu o (doğru) yola hidâyet ettik; (artık) ister şükredici (mü`min)olsun, ister nankör (kâfir)!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Gerçekten Biz; ona yolu gösterdik. Buna kimisi şükreder, kimisi de küfür.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Biz ona doğru olan yolunu gösterdik ki, ya şükredecek, ya da inkar edecek.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki Biz, onu (Allah’a ulaştıran) yola hidayet ettik. Fakat o, ya (Allah’a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah’a ulaşmayı dilemez) küfreden olur.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Gerçek şu ki, Biz ona yolu/yöntemi gösterdik; şükredici, ya da nankör (olması artık kendisine kalmıştır).

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Elbet onu (amacına ulaştıracak olan) doğru yola Biz yönelttik: ya iman eden veya inkar eden biri olmayı (kendi tercihine bıraktık)

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (1-3) Muhakkak insan üzerine gayri mahdut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki, (o zaman da bilinip) yâdolunmuş bir şey olmamıştı. Şüphe yok ki, Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık, onu imtihan ediyoruz. İmdi onu işitici, görücü kıldık. Muhakkak ki, Biz ona hidâyet yolunu gösterdik, gerek şükredici ve gerek nankör olsun.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Biz ona hidayet yolunu gösterdik. İster şükredici olsun, isterse nankör olsun.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Biz ona yolu gösterdik. Artık ister şükreder isterse nankör olur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ona yolu da gösterdik: Artık ister şükreder, ister nankör ve kâfir olur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Biz ona yolu gösterdik: Ya şükredici veya nânkör olur.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Biz, ona yolu gösterdik. İster şükreder, ister nankörlük.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  We showed him the Way: whether he be grateful or ungrateful (rests on his will).