1. İnsanın üzerinden, kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı bir zaman periyodu geçmemiş midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz insanı bir sıvı karışımdan yarattık ki onu sınayalım. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ona yolu gösterdik ya şükredendir ya da nankör. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnkarcılar için zincirler, prangalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İyiler ise, kafur karıştırılmış bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ALLAH’ın kullarının taşıra taşıra içtikleri bir kaynak… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar sözlerini yerine getirirler ve alabildiğine kötü olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yoksula, öksüze ve tutsağa sevdikleri yiyecekleri yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Biz sizi ALLAH rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Biz, suratsız ve belalı bir günden ötürü Efendimizden çekiniriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nitekim, ALLAH onları o günün kötülüğünden korur ve onlara neşe ve sevinç verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Direndikleri için onları bahçe ve ipekle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada koltuklara yaslanırlar; orada ne (yakıcı) güneş ne de dondurucu soğuk görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ağaçların gölgesi üzerlerine sarkmış ve meyveler yaklaştırılarak koparılmaları kolaylaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlara gümüş tepsiler ve şeffaf bardaklarda sunulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten yapılmış şeffaf bardaklar… Onları tam olarak haketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada zencefil (ginger) karıştırılmış bir kadehten içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bir kaynak ki, ona "Selsebil" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlara ölümsüz gençler servis yapacaktır. Onları görsen, kendilerini saçılmış inci sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nereye baksan nimetler ve büyük bir yönetim görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üstlerinde yeşil kadifeden elbiseler ve ipekler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rab’leri onlara temiz bir içecek içirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bu, ödülünüzdür ve gayretinize teşekkür edilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kuşkusuz, Kuran’ı sana bir indirişle biz indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyleyse Efendinin hükmünü izlemekte sabret; onlardan hiçbir nankör günahkara uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah akşam Efendinin ismini an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Geceleyin O’na secde et ve O’nu yücelt uzunca gecelerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bunlar şu geçici (dünya hayatını) seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü ise önemsemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve yerleştirdik. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu bir hatırlatmadır: Dileyen, Efendisine varan bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ALLAH dilemedikçe siz dileyemezsiniz. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O, dilediğini/dileyeni Rahmetine sokar. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster