1. İnsan(ın tarih sahnesinde görünmesin)den önceki dönem, sonsuz bir zaman kesitinden ibaret (değil) midir; insanın henüz dikkate değer bir varlık olmadığı (bir zaman kesiti)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphesiz, (sonraki hayatında) denemek için insanı katışık bir sperm damlasından yaratan Biziz. Biz, onu işitme ve görme (duyuları) ile donatılmış bir varlık kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçek şu ki, Biz ona yolu/yöntemi gösterdik; şükredici, ya da nankör (olması artık kendisine kalmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Şimdi) bakın, Biz hakikati inkar edenler için zincirler, halkalar ve yakıcı bir ateş hazırladık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (halbuki) gerçek erdem sahipleri, hoş kokulu çiçekler ile tatlandırılmış bir fincandan içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. bir (kutlu) kaynak ki Allah’ın kulları ondan içerler, suyu bol bol akan (o kaynaktan). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Gerçek erdem sahipleri) onlar(dır ki,) sözlerini yerine getirirler ve şiddeti yayılıp genişleyen bir Gün’ün korkusunu duyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, yetimlere ve esirlere yedirirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (ve kendi kendilerine konuşurlar:) "Biz sizi yalnız Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. doğrusu, sıkıntı ve dehşet dolu bir Gün’de Rabbimize (vereceğimiz) hesabın korkusunu duyuyoruz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve bu yüzden Allah onları o Gün’ün dehşetinden koruyacak, aydınlık ve sevinç verecektir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ve onları sıkıntılara karşı sabrettikleri için (kutlu bir) bahçe ve ipek(ten giysiler) ile ödüllendirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada sedirlere uzanacaklar ve ne (yakıcı bir) güneş, ne de şiddetli bir soğuk görmeyecekler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. çünkü o (bahçe)nin (kutlu) gölgeleri başlarını örtecek ve meyve salkımları kolayca alınacak şekilde (yere doğru) sarkıtılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlar gümüşten kaplar ve kristal(e benzeyen) kadehlerle karşılanacaklar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. -kristal benzeri, (ama) gümüşten- ve hacimlerini yalnız kendileri tesbit edecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve (cennette) kendilerine zencefille tatlandırılmış bir fincan içecek verilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. oradaki "Selsebil" isimli bir kaynak(tan). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve onları ölümsüz gençlikler bekleyecek, gördüğün zaman saçılmış inciler sanacağın (gençlikler); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve (nereye) baksan, (yalnız) kutsanmışlık ve aşkın bir düzen göreceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O (kutsanmış kimse)lerin üzerinde yeşil ipekten ve atlastan giysiler olacak. Onlar gümüş bilezikler ile süslenecekler. Ve Rableri onlara en temiz içeceklerden ikram edecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Ve onlara:) "Bunlar sizin ödüllerinizdir, çünkü (hayatta iken) yaptığınız işler (Allah’ın) rızasını kazanmıştır!" (denilecek.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçek şu ki, (ey iman eden,) bu Kur’an’ı sana safha safha indiren Biziz, gerçek bir armağan (olarak!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyleyse Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve onlardan hiçbir günahkara veya nanköre uyma; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbinin ismini sabah akşam an Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ve gecenin bir kısmında, O’nun önünde secde et ve uzun geceler boyu O’nun sınırsız şanını yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bakın, (Allah’ı umursamayan) şu adamlar bu gelip geçici dünyayı severler, ama ızdırap dolu bir Günü (düşünmeyi) ihmal ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Kendi kendilerine itiraf etmezler ki) onları yaratan ve kişiliklerini sağlamlaştıran Biziz ve dilersek onları başka hemcinsleriyle değiştirebiliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bütün bunlar bir uyarıdır; öyleyse, dileyen Rabbine giden yolu bulabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ama Allah (size o yolu göstermeyi) dilemedikçe siz onu dileyemezsiniz çünkü, bilin ki Allah her şeyi görendir, hikmet Sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dileyeni rahmetine kabul eder; ama zalimler için (öteki dünyada) şiddetli bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster