1. Düşün bu (mesaj)ları, dalga dalga gönderilen Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve sonra fırtına şiddetiyle patlayan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Düşün bu (mesaj)ları, (hakikati) dört bir yana yayan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. böylece (doğru ile eğriyi) kesin şekilde ayıran, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ve sonra bir öğüt ve hatırlatmada bulunan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. suçlardan arınma(yı vaad eden) veya bir uyarı(da bulunan)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bakın, bekleyip görün denilen her şey mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızlar söndüğü zaman (gerçekleşecek,) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ve gök parçalandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve dağlar toz gibi ufalandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ve bütün elçiler belirlenen bir vakitte toplanmaya çağırıldıkları zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ne zaman gerçekleşecek (bütün bunlar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Doğruyu yanlıştan) Ayırd etme Günü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bu Ayrım Günü’nün nasıl bir gün olacağını bilebilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O Gün vay haline hakikati yalanlayanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz, geçmişin o (günahkar)larını yok etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İşte sonrakileri de onlarla aynı yola sokacağız: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (çünkü) Biz, günaha batmış olanlarla böyle uğraşırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O Gün vay haline hakikati yalanlayanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi basit bir sıvıdan yaratmadık mı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (rahmin içinde) sağlam bir şekilde muhafaza ettiğimiz (bir sıvıdan), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. önceden belirlenmiş bir süreyle? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz, (insanın yaratılışını) işte böyle gerçekleştirdik. Ne mükemmeldir Bizim (bir şeyi) gerçekleştirme kudretimiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O Gün vay haline hakikati yalanlayanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz toprağı toplanma yeri yapmadık mı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. diriler ve ölüler için? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun üzerinde haşmetli, sarsılmaz dağlar meydana getirmedik mi ve size içmeniz için tatlı sular vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O Gün vay haline hakikati yalanlayanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi, yalanlayıp durduğunuz şu (kıyamete) doğru gidin bakalım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üç katlı gölgeye doğru gidin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. hiçbir (serinliği) olmayan ve ateşten korumayan (gölgeye), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (yanan) kütükler gibi (ateşten) kıvılcımlar saçan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. kızgın dev halatlar gibi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O Gün vay haline hakikati yalanlayanların, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. hiçbir söz söyle(ye)meyecekleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ve özür dilemelerine izin verilmeyeceği o Gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O Gün vay haline hakikati yalanlayanların, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (onlara şöyle denilecek, doğru ile eğri arasındaki) o Ayrım Günü: "Sizi eski zamanların o (günahkar)ları ile bir araya getirdik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ve eğer bir bahaneniz (olduğunu sanıyorsanız), haydi (onu kullanıp) Beni atlatmaya çalışın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O Gün vay haline hakikati yalanlayanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Ama,) Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, (serin) gölgeler altında ve pınarlar arasında oturacaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ve canlarının istediği her meyve(den tadacaklar); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (ve onlara:) "(Hayatta iken) yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyip için!" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (ama) o Gün vay haline hakikati yalanlayanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Doyuncaya) kadar yiyip için ve biraz sefanızı sürün, siz ey günahkarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Ama) o Gün, vay haline hakikati yalanlayanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve onlara "(Allah’ın huzurunda) baş eğin!" denildiğinde buna uymazlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. o Gün, vay haline hakikati yalanlayanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Peki, bundan sonra, başka hangi habere inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster