1. Birbirlerine (bu kadar sık) neyi soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O müthiş (yeniden dirilme) haberini (mi), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. üzerinde (hiçbir şekilde) anlaşamadıkları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbette, zamanı geldiğinde (onu) anlayacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve bir kez daha: Elbette, zamanı geldiğinde anlayacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzünü (sizin için) bir dinlenme yeri yapmadık mı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ve dağları da (onun) sütunları? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi çiftler halinde yarattık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. uykunuzu ölüm(ün bir sembolü) kıldık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve geceyi (onun) örtüsü yaptık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. gündüzü de hayat(ın sembolü). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüze yedi gök kubbe bina ettik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve (oraya güneşi,) parıldayan ışık yüklü lambayı yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve rüzgarın sürüklediği bulutlardan şarıldayan sular indirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (indirdik) ki onunla taneler ve bitkiler yetiştirelim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ve ağaçlarla kaplı bahçeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gerçek şu ki, (doğru ile yanlış arasında) Ayrım Günü’nün belirlenmiş bir vakti vardır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (yeniden dirilme) surun(un) üflendiği ve hepinizin kalabalıklar halinde ortaya çıkacağınız Gün; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. göklerin açıldığı ve (kanatları açık) kapılar haline geldiği (gün); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve dağların bir serapmış gibi kaybolup gittiği (gün). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (O Gün,) cehennem, (hakikati inkar edenleri) kuşatmak için bekleyecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. hak ve adalet sınırlarını ihlal etmiş olanların durağı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar orada uzun süre kalacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de (susuzluk giderici) bir içecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. yalnız yakıcı bir ümitsizlik ve buz gibi bir karanlık: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (günahlarına) uygun bir karşılık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. mesajlarımızı tek tek ve tümüyle yalanladıkları halde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ama Biz, (yaptıkları) her şeyi bir kayda almışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Ve onlara şöyle diyeceğiz:) "O halde, (yaptığınız kötülüklerin meyvelerini) tadın, artık size şiddetli azaptan başka bir şey vermeyeceğiz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Ama,) Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar için büyük bir tatmin vardır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. muhteşem bahçeler ve bağlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. müthiş uyumlu harika eşler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ve dolup taşan (mutluluk) kadehleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada, (cennette,) ne boş sözler ne de yalanlar duyacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Bütün bunlar,) Rabbinden bir ödül, (Kendi) hesabına göre bir armağandır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi(nden), Rahman(dan bir ödül)! (Ve) hiç kimse O’na karşı sesini yükseltme gücüne sahip değildir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. bütün (insan) ruhların(ın) ve bütün meleklerin saf saf sıralandıkları Gün: Rahman’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşmayacak ve (herkes, yalnız) doğruyu söyleyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bu, Nihai Hakikat Günü olacaktır. O halde, dileyen Rabbine giden yolu tutsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gerçek şu ki, Biz sizi yakındaki bir azaba karşı uyarmaktayız; insanın ilerisi için yapıp ettiklerini (açıkça) göreceği ve hakikati inkar edenin: "Eyvah, keşke toprak olsaydım..!" diyeceği Gün(ün azabına)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster