1. Düşün bu (yıldız)ları, batmak üzere yükselen; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve (yörüngelerinde) istikrarlı şekilde hareket eden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve (uzayda) sakin sakin yüzen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ve hızlı şekilde (birbirini) izleyen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. böylece (Yaratıcı’nın) buyruğunu yerine getiren! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (O halde, düşün) şiddetli bir sarsıntının (dünyayı) sarstığı Gün(ü), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. daha büyük (sarsıntı)ların ardından geleceği (Günü)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O Gün (insanların) kalpleri titreyerek çarpacak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (ve) gözleri yere bakacak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Ama hala) bazıları: "Ne yani!" diyorlar, "Biz gerçekten eski halimize mi döndürüleceğiz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. çürüyen kemik (yığını) olsak bile?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Ve) ilave ediyorlar: "Öyleyse bu, zararlı bir dönüş olur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ama) o zaman, (Son Saat), bir tek çığlık (gibi ansızın onların üzerine) kopacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. işte o zaman (hakikati) anlayacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Musa’nın kıssasından hiç haberin oldu mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani kutsal bir vadide Rabbi o’na şöyle seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Sen, Firavun’a git -çünkü o hak ve adalet sınırlarını ihlal ediyor- Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ve (ona) söyle: ’Arınmaya istekli misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Eğer istekliysen) o zaman seni Rabbin(i tanıma mertebesin)e ulaştıracağım ki (bundan sonra) O’nun korkusunu duyasın.’" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bunun üzerine (Musa), (Firavun’a gitti ve) ona (Rabbinin rahmetinin eseri olan) büyük mucizeyi anlattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ama (Firavun) o’nu yalanladı ve (hidayeti) şiddetle reddetti, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. sonra da kaba bir şekilde (Musa’ya) sırtını döndü; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. daha sonra (ileri gelen adamlarını) topladı ve (halkını) çağırdı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ve onlara "Ben sizin en yüce rabbinizim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunun üzerine Allah onu yakalayıp hesaba çekti (ve bunu) hem bu dünyada hem de öteki dünyada uyarıcı bir örnek yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunda, şüphesiz, (Allah’ın) ürperti ve korkusunu duyanlar için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Ey insanlar!) Sizi yaratmak, göğü yaratmış olan Allah için daha mı zordur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, gökkubbeyi yükseltmiş ve ona gerektiği gibi biçim vermiştir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. onun gecesini karanlık yapmış ve gündüzünü aydınlatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve ardından yeri düzenleyip yaymıştır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. yerden suyu ve bitki örtüsünü çıkartmış, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ve dağları sağlam şekilde yerleştirmiştir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (bütün bunlar) sizin ve hayvanlarınızın geçinmesi için(dir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve böylece, büyük, sarsıcı (yeniden dirilme) olayı gelip çattığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. o Gün insan yaptığı her şeyi (açıkça) hatırlayacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ve (cehennemin) yakıcı ateşi, onu gör(meye mahkum edil)en herkesin karşısına getirilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Çünkü, hak ve adalet sınırlarını ihlal eden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ve bu dünya hayatını (ruh temizliğine) tercih eden(in) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. varacağı yer o yakıcı ateştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ama Rabbinin huzurunda korku ile duranın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. varacağı yer cennettir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Ey peygamber!) Sana Son Saat’i soruyorlar: "Ne zaman gelip çatacak?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Çünkü) onun (bilgisinin) başı ve sonu yalnız Rabbinin katındadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak ondan korkanları uyar(mak için gönderil)mişsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onu anladıkları Gün (onlara, bu dünyada) bir akşamdan ya da kuşluğuyla (birlikte sona eren bir gece)den fazla kalmamışlar (gibi gelecek)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster