أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
Eiza kunna ’ızamen nehıreten.
Kelime
Anlamı
Kökü
أَإِذَا
sonra ha?
كُنَّا
biz olduktan
عِظَامًا
kemikler
نَخِرَةً
çürümüş

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ufalanmış bir kemik yığını hâline geldikten sonra mı olacak bu iş?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Tamamen çürüyüp bir külçe kemik haline gelsek de mi?"

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuzda mı?"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduktan sonra?’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı?"

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Biz eski halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler haline geldikten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «falanmis kemik oldugumuz zaman mi?»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (10-11) (İnkarcı sapıklar) derler ki: «Biz çürüyüp ufalanmış kemikler hâline geldiğimizde acaba eski durumumuza döndürülecek miyiz?!»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (10-12) (O inkârcılar) diyorlar ki: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirileceğiz! Öyle ise bu zarar dolu bir dönüştür.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (10-11) «Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha!?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Çürümüş, dağılmış kemikler olduktan sonra mı?"

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Biz çürüyüb dağılmış kemikler olduğumuz vakit mı?»

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Çürümüş kemikler hâline geldiğimiz zaman mı?`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ufalanmış kemikler olduğumuz vakit mi?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Çürümüş kemik yığınları haline gelmiş iken, öylemi?" derler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  çürüyen kemik (yığını) olsak bile?"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Tamamen çürüyüp bir külçe kemik haline gelsek de mi?"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Biz mi çürümüş kemikler olduğumuz zaman?»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı?"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ufalanmış kemikler olmamızdan sonra ha?!"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (10-12) İnkârcılar alay ederek şöyle derler: "Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Çürüyüp ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Un ufak kemikler haline geldikten sonra, öyle mi!"

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "What! - when we shall have become rotten bones?"