1. Dalarak kuvvetle (söke söke) çekip alanlara andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yumuşaklıkla (incitmeden) çekip çıkaranlara andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzdükçe yüzenlere (akarak gidenlere) andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve de yarışarak öne geçenlere (andolsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve de emirle (işleri) tedbir edenlere (emri yerine getirip idare edenlere) (andolsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün, sarsan sarsacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arkasından gelen (ikinci sarsıntı), onu (1. sarsıntıyı) takip edecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İzin günü kalpler (dehşetten) şiddetle çarpacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Derler ki: "Gerçekten biz mutlaka (mezardaki cesetlerimiz dirilerek) ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dediler ki: "O zaman bu (dönüş, diriliş), hüsranlı bir dönüştür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Halbuki o (diriliş) sadece tek bir sayhadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte o zaman onlar yerin (toprağın) üstündedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sana Musa (A.S)’ın kıssası geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rabbi ona kutsal vadi Tuva’da nida etmişti (seslenmişti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Firavuna git, muhakkak ki o azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve de ona de ki: "Sen tezkiye olmak (nefsini temizlemek) ister misin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve: "Seni Rabbine ulaştırayım (hidayete erdireyim)." de. Böylece huşû sahibi ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o (firavun) yalanladı ve isyan etti (asi oldu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra koşarak arkasını döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hemen (kavmini) topladı, sonra da (onlara) nida etti (seslendi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sonra da (firavun) dedi ki: "Ben sizin çok yüce Rabbinizim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunun üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti (yakalayıp helâk etti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Muhakkak ki bunda, korkan kimse için elbette ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? (Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun (semanın) tavanını yükseltti (yüksekliğini artırdı). Sonra da onu sevva etti (dizayn edip düzenledi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını (aydınlığını ortaya) çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve arz, bundan sonra da onu yayıp döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan (yerden), onun suyunu ve merasını (yeşilliğini, otlağını) çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve dağlar, ona (yeryüzüne), onları muhkem (sağlam) olarak yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak (faydalanmanız için). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Fakat o büyük (dayanılmaz) musîbet (kıyâmet vakti) geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün insan ne için çalıştığını (ne yaptığını) tezekkür eder (düşünür). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve alevli ateş (cehennem), onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Fakat, artık kim taşkınlık etmiş (haddi aşmış) ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve dünya hayatını tercih etmiş ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O taktirde, muhakkak ki alevli ateş (cehennem), o, barınacak yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve fakat, kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise (heveslerine uymamışsa). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O taktirde, muhakkak ki cennet, o, barınacak yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana o saatten (kıyâmetten) soruyorlar: "Onun vukuu ne zaman?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sende onun zikrinden (başka) ne var (onun beyanından başka bir bilgin yoktur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun sonu, Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen sadece, O’na huşû duyan, O’ndan korkanlar için bir uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sanki onlar, onu (kıyâmeti) görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka (zamanları) kalmamış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster