1. Huzursuz oldu (yüzünü buruşturdu). Ve başını çevirdi (ilgilenmedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi (sebebiyle). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve sen bilemezsin, umulur ki böylece o tezkiye olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat kendini müstağni gören (bir şeye muhtaç olmadığını sanan) kimse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Oysa sen, ona yöneliyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve onun tezkiye olmamasında, senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Halbuki sana koşarak gelen kimse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve o huşû duyuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Oysa sen, onunla ilgilenmiyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, muhakkak ki O (Kur’ân), bir Zikir’dir (Öğüt’tür). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Artık dileyen kimse, O’nu zikreder (O’ndan öğüt alır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O (Kur’ân), mükerrem (şerefli) sayfalardadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış (sayfalardadır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kerim olan sadıkların (elleri ile yazılmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İnsan kahroldu (Allah’ın Rahmeti’nden kovularak kendini mahvetti), o ne kadar çok nankör. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Allah) onu hangi şeyden yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Nutfeden (bir damladan onu yarattı), sonra da ona kader tayin etti (gelişimini (DNA’larını) programladı ve ömür tayin etti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra onu dilediği zaman neşredecek (diriltecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır, (insan Allah’ın) ona emrettiği şeyi kada etmedi (yerine getirmedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İşte insan yemeğine baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz, suyu nasıl akıttıkça akıttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Böylece orada taneler yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve üzümler ve yoncalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve zeytinler ve hurmalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve ağaçları iç içe olmuş (dalları birbirine girmiş) bahçeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve meyveler ve mer’alar (otlaklar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak (faydalanmanız için). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Fakat o sahha (sağır edici büyük gürleme) geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün kişi kardeşinden kaçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve annesinden ve babasından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve eşinden ve oğlundan (kaçar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onların hepsinin, o gün (izin günü), kendilerini meşgul eden bir şe’ni (işi başından aşan bir hali) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün (izin günü) parlayan yüzler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Müjdelenmiş gülen yüzler (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve o gün (izin günü), üzeri tozlu (toza toprağa bulanmış) yüzler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onu bir karanlık kaplar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte onlar, onlar kâfirdir, facirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster