1. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve yıldızlar solduğu (enerjilerini tükettiği) zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve dağlar yürütüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve yüklü develer salındığı (başıboş bırakıldığı), kıymetli dünya malları terkedildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve denizler ateşlendiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve nefsler eşleştirildiği (fizik vücutla birleştiği) zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hangi günah sebebi ile öldürüldü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve sayfalar (amel defteri) açıldığı (hayat filmi oynatıldığı) zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve sema (mekânlarından) sıyrılıp kaldırıldığı (perdeler açıldığı) zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve cehennem kızıştırıldığı (şiddetle alevlendirildiği) zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve cennet yaklaştırıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Her nefs, hazırlamış olduğunu bilmiş olacak (hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bundan sonra hayır, hünnese (merkezî çekim kuvvetine) yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Cevalan edene (merkezî çekim kuvvetinin etrafında, yörüngede dönene). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve kararmaya başladığı an geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha (yemin ederim ki). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yüce arşın sahibinin yanında büyük şeref (makam ve itibar) sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve sizin arkadaşınız mecnun (deli) değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve andolsun (resûl), O’nu (Cebrail A.S’ı) ufukta apaçık gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve o, gaybta vahyolunanı saklayıcı değildir (aynen tebliğ eder). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve O (Kur’ân), taşlanmış şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O sadece âlemler için bir zikirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, içinizden, istikamet üzere olmak (Allah’a yönelmek) isteyen kimse içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster