1. Birbirlerine neyi soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Büyük haberden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki onlar, onun hakkında ihtilâf içindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra, hayır yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Arzı döşek kılmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve dağları (yeri sabit tutan) kazıklar (yapmadık mı?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve Biz, sizi çift olarak yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve geceyi libas (örtü) kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve gündüzü maişet (geçim) zamanı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve sizin üstünüzde sağlam (kuvvetli) yedi kat bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve (orada) pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sarmaş dolaş olmuş (içiçe) bağlar ve bahçeler (oluşsun diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki fasıl (ayrılma) günü, (önceden) tayin edilmiş bir vakitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sur’a üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınlar için meab (sığınılacak yer) olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Onlar) orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Gassak (irin) ve hamimden (kaynar su) başka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Uygun bir ceza (karşılık) olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve âyetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve Biz, herşeyi yazarak saydık (tespit ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Haydi (azabı) tadın! Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Muhakkak ki, muttakiler (takva sahipleri) için kurtuluş (ve kazanç) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve aynı yaşta, şahane endamlı genç kızlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve içi dolu kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Bunlar) Rabbin tarafından, hesaba karşılık verilen mükâfattır (ihsanlardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Allah) göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahmân olan Rabbidir. (Hiç kimse) ondan bir hitaba mâlik değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün, ruh (devrin imamının ruhu) ve (arşı tutan) melekler, saf saf hazır bulunurlar. Rahmân’ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve (izin verilen) sadece sevap söylemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün (mürşidin eli Hakk’a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah’a ulaşmayı dileyen) kişi, kendisine Rabbine ulaştıran (yolu, Sıratı Mustakîm’i) yol ittihaz eder (edinir). (Allah’a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak, melce) olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhakkak ki, sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi, elleri ile takdim ettiği şeye bakacak. Ve kâfir olan: "Keşke ben toprak olsaydım." diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster