1. Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Andolsun (mü’minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Derken, öne geçenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onların gözleri (korku ile) inecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şöyle derler: "Biz gerçekten gerisin geriye eski hâlimize mi döndürüleceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hâlbuki o, bir haykırıştan (sûr’un üfürülmesinden) ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Ey Muhammed!) Mûsâ’nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Haydi Firavun’a git! Çünkü o azmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Seni Rabbine ileteyim de O’na karşı derinden saygı duyup korkasın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Derken Mûsâ ona en büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o, Mûsâ’yı yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphesiz bunda Allah’tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Ey inkârcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (37-39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster