1. Birbirlerine neyi soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, ileride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yine hayır; ileride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizleri (erkekli dişili) eşler hâlinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-16) Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-16) Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (14-16) Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gök açılır ve kapı kapı olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülür, serap hâline gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-23) Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-23) Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (21-23) Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) tamamiyle sayıp tespit ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Kâfirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (31-34) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (31-34) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (31-34) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (31-34) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (36-38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster