1. Şiddetli güç (kuvvesi; Mars); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yumuşakça götüren (kuvve; Güneş), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Yörüngelerinde) yüzüp yüzüp giden (kuvveler; Satürn - Jüpiter), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yarışıp öne geçen (kuvveler; Merkür - Venüs), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hükmü tedbir edenlere (açığa çıkaran kuvveler; AY), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O süreçte Racife (vefat sarsıntısı; zelzele) sarsar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu Radife (bâ’s; yeni ruh bedenle yaşama başlayış) izler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O süreçte (bazı) bilinçler şok olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onların görüşleri şaşkın, eziktir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hâlâ diyorlar: "Gerçekten biz ilk hâlimize (toprak olduktan sonra hayata) geri döndürülür müyüz; bâ’s var mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuzda mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "İşte bu, o takdirde (yaşamın devam etmesi) hüsranlı bir geri dönüştür" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Oysa o tek bir komuttur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir de bakarsın ki onlar geniş alandadırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Musa’nın olayı sana ulaştı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Onun Rabbi Ona, (Bi-)mukaddes vadi Tuva’da hitap etti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Git Firavun’a! Muhakkak ki o azgınlaştı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "De ki: Arınıp saflaşmaya ne dersin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Seni Rabbine erdirmeme? (Azameti karşısında) haşyet duyarsın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Derken ona büyük mucizeyi gösterdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Firavun) yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra koşarak ardına döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Akabinde topladı, seslendi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Ben, sizin en âlâ Rabbinizim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunun üzerine Allâh, onu sonsuz yaşam boyutunun ve öndekinin (dünyanın) ibret verici azabı ile yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Muhakkak ki bunda haşyete ermiş kimseler için elbette bir ibret vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizin yaratılışınız mı zorlu yoksa Semâ mı? (Ki Allâh) onu bina etti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun sınırlarını yükseltti de onu tesviye etti (işlevini yerine getireceği özelliklere göre oluşturdu)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onun gecesini kararttı, onun gündüzünü aydınlattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte bundan sonra arzı yayıp döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan onun suyunu ve mer’asını çıkardı(ğı hâlde). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağlara gelince, onları demir atmış gibi dikip sâbitledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin ve en’amınızın (hayvanlar) yararlanması için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Et Tammet’ül Kübra (karşı konulmaz olay - ölüm tadılıp yeni yaşam) başladığında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O süreçte insan çalışmalarının getirisinin ne olacağını hatırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Görüşü açılan (göz sınırlaması olmadan gören) için cehennem bâriz (apaçık) karşısındadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Azıp kural tanımayana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Dünya zevkleri için yaşamayı seçene gelince; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Muhakkak ki yakıcı ortam mekânı olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rabbinin makâmından korkan ve nefsini boş geçici sonsuzlukta hiçbir getirisi olmayan davranışlardan koruyana gelince; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Muhakkak ki cennet, barınağın ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana O Saat’ten soruyorlar: Onun gelip çatması ne zaman, diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Oysa) onun bilgisi sende ne arar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun sonu rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak O’ndan haşyet duyan kimsenin uyarıcısısın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onu gördükleri süreçte, sanki onlar (dünyada) hiç kalmamışlardır! Ancak bir Aşiyye (Güneş’in ufukta batma süresi) yahut onun battıktan sonraki kalan aydınlık süresi kadar dünyada yaşamış olduklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster