1. Neyi sorguluyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Azametli Haberi mi (ölüm sonrasında yaşamın devamı)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki o konuda anlaşmazlık içindedirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, (düşündükleri gibi değil), yakında (vefat edince) bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yine hayır (düşündükleri gibi değil), yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz arzı (bedeni) bir beşik (içinde gelişeceğiniz geçici kullanım aracı) yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları (bedendeki organları) da birer kazık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizleri de eşler (bilinç - beden) olarak yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi örtü kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü de geçim meşgalesi kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Fevkinizde (yedi yörüngeli sistem - bilinç boyutunuzda) sağlam yedi (semâ) bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir de ışık saçan bir kandil (Güneş - akıl) koyduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yağmur bulutlarından şarıl şarıl bir su inzâl ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İç içe girmiş bahçeler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak belirlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O süreçte Sur’a üfürülür de gruplar hâlinde gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Semâ da açılmış, kapı kapı olmuştur (bilinç, duyu organsız algılama yaşamına açılmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur (organların sınırlaması kalmamıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kesinlikle Cehennem güzergâh olmuştur (herkes oradan geçer)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Tuğyan edenler (azgınlar; zâlimler, Sünnetullâh’a göre korunma çalışmaları yapmayanlar) için yerleşim alanıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Çok uzun süre kalıcılar olarak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik tadarlar ne de keyif veren içecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak hamim (kaynar su) ve gassak (irin) müstesna! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Tam karşılığı olarak yaşamlarının! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Muhakkak ki onlar bir hesap (yaşamlarının sonucunu) ummuyorlardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Varlıklarındaki işaretlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Oysa biz) her şeyi en incesine kadar kaydedip dosyalaştırdık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O hâlde tadın; size azaptan başka bir şeyi asla artırmayacağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Muhakkak ki korunmuşlar için kurtuluş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sulak bahçeler, üzüm bağları... ("Meselül cennetilletiy" uyarısı hatırlanmalı. Cennete dair anlatılanların tümü semboller benzetmelerle anlatılmaktadır.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yaşıt muhteşem eşler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dolu kadehler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbinden bir ceza, (yani) yaptıklarına bağış olmak üzere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir, Rahmân’dır! Hiç kimse O’ndan bir hitaba mâlik değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O süreçte, RUH (insanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK’il Esmâ hakikati mânâsı) ve melekleri saf saf kıyamdadır. (Fıtratında) Rahmân’ın izin verdiği hariç, kimse konuşamaz hâldedir! O da doğruyu söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalışmayı yapsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğrusu biz sizi yakın bir azap (ölüm) ile uyardık! O gün kişi, ellerinin (kendine) ne takdim ettiğine bakar; hakikat bilgisini inkâr eden de şöyle der "Keşke toprak olsaydım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster