1. Andolsun o ardı ardına irsâl olunanlara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şiddetle esip de savuranlara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Diriltip ayağa kaldıranlara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Seçip ayıranlara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hatırlatıcıyı ilka edenlere (şuurda açığa çıkaran kuvveler. Mele-i Âlâ. Alûn melekler. "İlka" da, "likâ" da aynen "nefh" gibi derûndan zâhire ya da içten dışa doğru "şuurda" oluşan bir hâl, hissediştir. Ahfâ - Hafî {Sıfat tecellisi} - Sır {Esmâ tecellisi} - Ruh {Fuad - Esmâ mânâları yansıtıcısı} - Kalp {Şuur} - Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh’tan kalbe yansımaları anlatır. "Halife - İnsan" bu mertebelerin tamamıdır ya da bu bütünlüğe "İnsan" adı verilmiştir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allâhu âlem! A.H.)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Özür (kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Vadolunduğunuz (bâ’s) mutlaka gerçekleşecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızlar silindiğinde (ışıkları görünmez olduğunda), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Semâ yarıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar savrulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rasûller (-Nebiler değil-) yeni işlevleri için yerlerini aldıklarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hangi gün için ertelenmişlerdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ayırt edilme süreci için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fasl (ayırt edilme) süreci nedir bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O süreçte (ölümle birlikte başlayacak ikinci yaşam sürecini) yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Evvelkileri helâk etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra, ardı sıra gelenleri de onlara tâbi ederiz (onlar da helâk olurlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte suçluları böyle yaparız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O süreçte yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onu güvenli bir mekânda (rahimde) oluşturduk; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Malûm bir kadere kadar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Böylece biz takdir ettik! Ne güzel takdir edenleriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O süreçte yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Arzı bir toplanma yeri kılmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Diriler ve ölüler için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada yüksek (haşmetli, azametli) sâbit dağlar oluşturduk ve size tatlı bir su içirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O süreçte yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi, yalanlamakta olduğunuza gidin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Haydi, üççatallı gölgeye gidin (Hristiyanların inandığı teslis - üçleme; Allâh - Ruh-ül Kuds ve Oğlu inancı kurtarsın bakalım sizi, anlamında)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ne (ateşten) gölgelendirir ve ne de (renk renk) alevden kurtarır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sanki o (kıvılcımlar) sarı dev halatlar gibidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O süreçte yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, konuşamayacakları gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlara izin de verilmez ki mazeret beyan etsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O süreci yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bu ayırt etme sürecidir! Sizi ve öncekileri bir araya getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer bir hileniz varsa, hadi bana bir hile yapın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O süreçte yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Muhakkak ki müttekîler (korunmuşlar), gölgelerin ve kaynakların içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Canlarının çektiklerinden meyvelerle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Yaptığınız çalışmalardan dolayı afiyetle yeyin ve için!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Doğrusu biz muhsinleri (müşahedelerinde Hak’tan gayrı bulunmayanları) böylece cezalandırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O süreçte yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Yeyin ve azıcık keyif sürün (dünyada)... Muhakkak ki siz suçlularsınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O süreçte yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara (müşriklere): "Boyun eğin" denildiğinde, rükû etmezler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O süreçte yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Artık Ondan (Kurân’ın verdiği bu büyük haberden) sonra hangi söze iman ederler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster