1. Dehr’de insanın anılmadığı bir süreç yok muydu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Muhakkak ki biz insanı, bir takım katkılarla (genetik kalıtımla) karışık bir spermden yarattık da; onu algılayan ve değerlendiren olarak meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Muhakkak ki biz ona o yolu (aklını kullanarak iman etme yolunu) gösterdik. Ya şükredici olur (Rabbini değerlendirir), ya küfür (gerçeği ret) edici! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki biz hakikat bilgisini inkâr edenler için silsileler (zincirler - toplumsal şartlanmalar ve değer yargıları), ağlal (boyun bağları - bedenselliğin bağları) ve saîr (alevli ateş - yanış) hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak ki Ebrâr (iyiler), mizacı (özelliği) kâfur (kalbe kuvvet veren bir içecek) olan bir kâseden içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (O kâfur), Allâh kullarının (kendi özlerinden) fışkırtıp akıtarak içtiği tükenmez bir kaynaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (O Ebrâr) ahdlerini tam yerine getirirler ve şerri yayılıp giden bir günden korkarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’nun sevgisi ile yoksulu, yetimi ve ellerine mahkûm olanları doyururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Yalnızca Vechullâh adına sizi yediriyoruz... Sizden ne bir karşılık ve ne de bir teşekkür istemiyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Muhakkak ki biz Rabbimizden, gazaplı ve çok çetin bir süreçten korkarız" (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bundan dolayı Allâh, işte o sürecin şerrinden onları korudu ve onlara bir parlaklık ve sürur verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlara sabırlarını cennet ve ipek ile cezalandırdı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onda koltuklar üzerine yaslanırlar... Orada ne güneş (sıcağı) görürler ve ne de zemherir (dondurucu soğuğu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onun gölgeleri üzerlerine yakın, onun devşirilenleri (marifetleri) ise boyun eğdirilmiş hâldedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Gümüşten kaplar ve billur testiler dolaştırılır çevrelerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Miktarlarını kendilerinin takdir ettiği gümüşten billur kadehlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onda özelliği zencefil olan bir kâse içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onda "Selsebîl" denen bir kaynaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çevrelerinde ölümsüz genç hizmetliler dolaşır... Onları gördüğünde, saçılmış inci sanırsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nereye baksan (sırf) nimet ve büyük bir mülk olarak görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üzerlerinde ince - lâtif ipekten ve kalın ipekten elbiseler vardır... Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir... Rableri onlara şarab’en tahura (temiz şarap) içirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Muhakkak ki bu sizin için cezadır (karşılık, yapılmış olanların getirisi)! İmanlı çalışmalarınız tam hakkıyla değerlendi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Muhakkak ki biz, evet biz Kurân’ı, sana tenzîl ettik (bölüm bölüm açığa çıkardık sende)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O hâlde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir isyankâra yahut inatla inkâr edip gerçeği örtene uyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah - akşam Rabbinin ismini zikret (hatırla)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir kısmında O’na secde et; O’nu tespih et gece içinde uzun şekilde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Muhakkak ki bunlar, önlerindeki dünyayı seviyorlar ve arkasından gelecek çok zorlu bir süreci hesap etmiyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve onların bağlarını güçlü kıldık… Dilediğimiz vakit de onların benzerleri ile değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Muhakkak ki bu bir tezkiredir (hakikati hatırlatmadır)! Dileyen Rabbine (erdiren) bir yol edinir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allâh dilemedikçe siz dileyemezsiniz! Muhakkak ki Allâh ‘Aliym Hakiym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini Rahmetine dâhil eder! Zâlimlere gelince, onlara feci bir azap hazırlamıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster