1. Kıyamet sürecindeki gerçekliğe; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve Nefs-i Levvâme’ye (hakikate ters düştüğünü fark edip pişmanlığını yaşayan bilince) kasem ederim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, onun kemiklerini asla cem’ etmeyeceğimizi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile aynen oluşturmaya) kaadirleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır! İnsan, önündekini (ölümle başlayan yaşamı) yalanlarcasına azgınlaşıyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Kıyamet süreci (ölüm sürecinde yaşanacaklar) ne zamanmış?" diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözünde şimşek çaktığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay tutulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ve Ay bir araya geldiğinde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O süreçte insan: "Nereye kaçabiliriz?" der! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, (dışarıda) sığınak yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O süreçte (her birimin kendi) karargâhı Rabbinedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O süreçte insanda, takdim ettiği (önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (sonraya bıraktığı, yapmadığı) şeylerin bilgisi açığa çıkarılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte (gerçek şu ki) insan, kendi nefsini değerlendiricidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mazeretlerini öne sürse bile (bir şey değişmez)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki Onu cem’ etmek ve Onun okunması bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onu okuduğumuzda, Onun okumasına tâbi ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra, muhakkak ki Onun beyanı (açığa çıkarılması) da bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır! Bilakis siz acileyi (peşin olanı, dünyayı) seversiniz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonsuz gelecek yaşamı bırakırsınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O süreçte yüzler ışıl ışıl parlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rablerine nazırdırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O süreçte nice yüzler de asıktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (O asık yüzlüler) bellerinin kırılacağını hissederler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır! (Can) köprücük kemiklerine ulaştığında; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Kimdir ölümden kurtaracak?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bilmiştir ki, yaşanacak o malûm ayrılık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ayaklar dolanmıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O süreçte sevk rabbinedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ne tasdik etti, ne salât eyledi (yöneldi Rabbine)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da (benlikle) gerine gerine ehline gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Gereklidir sana, gerekli! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Evet, kesinlikle gereklidir sana gerekli! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan, başıboş olarak bırakılacağını mı sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Dökülen meniden bir sperm değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra katılaşmış kanda genetik yapı oldu da; yarattı, tesviye etti (amacına göre programladı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ondan iki eşi; erkek (bilinç - aktif yapı) ve dişiyi (beden - pasif - edilgen) (bilinç - beden) oluşturdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. İşte O (bunları yapan Allâh sistemi ve düzeni), ölüleri diriltmeye Kaadir değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster