يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ
Yunebbeul’insanu yevmeizin bima kaddeme ve ahha re.
Kelime
Anlamı
Kökü
يُنَبَّأُ
haber verilir
الْإِنْسَانُ
insanın
يَوْمَئِذٍ
o gün
بِمَا
şeyler
قَدَّمَ
yapıp öne sürdüğü
وَأَخَّرَ
ve geri bıraktığı

  • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
    O gün önce yaptığı da haber verilir insana, sonra yaptığı da.

  • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
    O gün insanın yapıp öne sürdüğü veya yapmayıp geri bıraktığı iyilik ve kötülük herşey kendisine bildirilmiş olacak.

  • Adem Uğur Adem Uğur:
    O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

  • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
    O süreçte insanda, takdim ettiği (önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (sonraya bıraktığı, yapmadığı) şeylerin bilgisi açığa çıkarılır.

  • Ahmet Varol Ahmet Varol:
    İnsana o gün neyi öne sürdüğü ve neyi geri bıraktığı haber verilir.

  • Ali Bulaç Ali Bulaç:
    İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

  • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
    O gün insan işlediği ve işlemediği amellerle uyarılır, (yaptığı ve yapmadığı her şey kendisine anlatılır ve hesaba çekilir.)

  • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
    O gün, insana, yaptıkları da yapmadıkları da haber verilir.

  • Bekir Sadak Bekir Sadak:
    O gun, insanogluna onde ve sonda yaptigi ne varsa bildirilir.

  • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
    O gün insana önden gönderdiği ile geriye bıraktığı şeylerden bir bir haber verilir.

  • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
    O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve (yapmak zorunda olduğu halde yapmayıp) geri bıraktığı şeyler haber verilir.

  • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
    O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.

  • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
    O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

  • Edip Yüksel Edip Yüksel:
    O gün insana, yapıp yapmadığı her şey haber verilir.

  • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
    O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

  • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
    O gün insanın gerek yapıp önünden gönderdiği, gerekse arkasında izleri kalan tüm işleri kendisine bildirilir.

  • Gültekin Onan Gültekin Onan:
    İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

  • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
    O gün insana, öne aldığından ve ertelediğinden haber verilir.

  • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
    O gün insana, önden yolladığı şeyler (amel ve hareketler) le geri bırakdığı (ne varsa, hepsi) haber verilecek.

  • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
    O gün insan, (yapıp) öne sürdüğü ve (yapmayıp) geri bıraktığı (herşeyi)nden haberdâr edilir.

  • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
    O gün, önde ve sonda ne yaptıysa insana bildirilir.

  • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
    O gün insana, yaptıkları ve yapmadıkları bizzat kendisine haber verilir.

  • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
    İzin günü insana, takdim ettiği (yaptığı) ve tehir edip (yapmadığı) şeyler haber verilir.

  • Kadri Çelik Kadri Çelik:
    İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

  • Muhammed Esed Muhammed Esed:
    O Gün insana, yaptığı ve yapmadığı her şey bildirilecek:

  • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
    o gün insanoğluna önceledikleri ve erteledikleri bir bir haber verilecek;

  • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
    (13-14) O gün insana ileri götürmüş olduğu şeyler ile geriye bırakmış olduğu şeyler haber verilecektir. Doğrusu insan kendi şahsı aleyhine bir hüccetir.

  • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
    O gün insana, yaptığı ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.

  • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
    O gün insana bildirilir; önceden yaptığı, sonraya bıraktığı/tasarladığı (herşey)!..

  • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
    O gün insanın gerek yapıp önünden gönderdiği, gerekse arkasında izleri kalan tüm işleri kendisine bildirilir.

  • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
    O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalık ile; yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.

  • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
    (O zaman) İnsanın yapıp öne sürdüğü, (yapmayıp) geri bıraktığı herşey kendisine haber verilir.

  • Şaban Piriş Şaban Piriş:
    O gün insana yaptıkları ve erteledikleri haber verilir.

  • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
    İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

  • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
    Haber verilir insana o gün önden gönderdiği de arkaya bıraktığı da.

  • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
    That Day will Man be told (all) that he put forward, and all that he put back.