1. Kıyamet gününe yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-10) Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-10) Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (7-10) Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (7-10) Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O hâlde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (20-21) Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (20-21) Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O gün birtakım yüzler aydındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rablerine bakarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün birtakım yüzler de asıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-30) Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-30) Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (26-30) Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (26-30) Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (26-30) Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) "Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!" denecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) "Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!" denecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra bu, bir "alaka" oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şimdi, bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster