1. Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk da uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbini yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Nefsini arındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şirkten uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Sûr’a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Sûr’a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kâfirler için hiç kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Beni, yarattığım kişiyle baş başa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kendisine alabildiğine imkânlar sağladım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra (Kur’an hakkında) derin derin düşündü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: "Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: "Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Bu, ancak insan sözüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ben onu "Sekar"a (cehenneme) sokacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sekar’ın ne olduğunu sen ne bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derileri kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkâr edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü’minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah, örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-37) Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-37) Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (32-37) Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (32-37) Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (32-37) Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (32-37) Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-42) Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar’a (cehenneme) ne soktu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-42) Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar’a (cehenneme) ne soktu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (40-42) Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar’a (cehenneme) ne soktu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlar şöyle derler: "Biz namaz kılanlardan değildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Yoksula yedirmezdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Ceza gününü de yalanlıyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Nihayet ölüm bize gelip çattı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (50-51) Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (50-51) Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur’an) bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya (kendisine karşı gelmekten sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster