1. Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahyedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle ise O’nu vekil edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun’a da bir peygamber göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hâl böyle iken inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın va’di gerçekleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O hâlde, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster