1. (1-2) (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah’ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Hâlbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Muhakkak ki biz Allah’ı yeryüzünde âciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu âciz bırakamayacağımızı anladık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur’an’ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Şüphesiz mescitler, Allah’ındır. O hâlde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur’an’ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: "Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: "Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: "Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Ancak Allah’tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O’nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış, bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: "Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) Ancak seçtiği resûller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resûlün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resûllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her hâlini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) Ancak seçtiği resûller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resûlün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resûllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her hâlini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster