وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl’ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.
Kelime
Anlamı
Kökü
وَأَنَّا
ve elbette biz
لَا
نَدْرِي
bilmiyoruz
أَشَرٌّ
kötülük mü
أُرِيدَ
istendi
بِمَنْ
olanlara
فِي
الْأَرْضِ
yeryüzünde
أَمْ
yoksa
أَرَادَ
diledi
بِهِمْ
onları
رَبُّهُمْ
Rabbleri
رَشَدًا
doğruya iletmek (mi?)

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve gerçekten de bilmiyoruz, yeryüzündekilere bir kötülük gelmesi mi isteniyor, yoksa Rabbleri, onlara doğru yolu buldurmayı mı diledi?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gökyüzünün bekçi ve alevlerle dolmasıyla biz; yeryüzündeki kişilere fenalık erişmesi mi istenildi, yoksa Rableri onlara doğru yolu buldurmayı mı diledi bilmiyoruz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Gerçek ki biz, arzda (bedende) olanlardan açığa çıkarılacak olan şerr mi; yoksa Rablerinin muradı, kendilerinde bir reşad mı (hakikati müşahedenin olgunluğu), buna vâkıf değiliz."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bilmiyoruz, acaba yeryüzünde olanlar için bir kötülük mü istendi yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa Rableri kendileri için (doğruya iletici) bir hayır mı diledi?"

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu biz bilmeyiz; o arzdaki kimselere bir fenalık mı istenmiştir; yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Yeryüzündekilere kötülük mü yapılmak istendiğini, yoksa Rablerinin onlara bir iyilik mi yapmak istediğini biz bilemeyiz.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «Yeryuzunde olanlara kotuluk mu murad edildi yahut Rableri onlara bir iyilik mi dilemistir, dogrusu biz bilemeyiz.»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Gerçekten biz bilmiyorduk, yeryüzündekilere kötülük mü istenildi, yoksa Rabbları onlar için bir hayır mı murâd etmiştir?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  “Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlar hakkında iyilik mi diledi.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Yerdekiler için bir kötülük mü planlanmıştır, yoksa Rab’leri onlar için bir iyilik mi dilemiştir, bilmiyoruz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Doğrusu biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Acaba yeryüzündekiler için kötülük mü dileniyor, yoksa Rabbleri onlar hakkında iyilik mi diliyor, bunu bilmiyoruz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa rableri kendileri için (doğruya iletici) bir hayır mı diledi?"

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa Rableri kendileri için onlarla bir hayır mı diledi?"

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Doğrusu biz yerdeki kişilere şer mi murad ediliyor, yoksa Rableri onlar için bir hayır mı irâde ediyor, bilmiyormuşuz».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Ve gerçekten biz bilmiyoruz, (bununla) yeryüzünde bulunan kimselere bir kötülük mü (yapılmak) istenildi, yoksa Rableri onlara bir iyilik mi diledi?`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu biz bilmiyoruz; yeryüzünde onlara kötülük mü dilenmiştir, yoksa Rabbları onlara iyilik mi dilemiştir?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Şurası bir gerçektir ki, yeryüzünde olanlar için bir şer mi? dilendi, yoksa Rableri onlara doğru yolu mu? Göstermeyi diledi, biz bilmeyiz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şerr mi murad edildi, yoksa Rab’leri onların irşad olmalarını mı diledi?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa rableri kendileri için bir hayır mı diledi?"

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve (şimdi anladık ki) biz (yaratılmış varlıklar,) yeryüzünde yaşayanlar için kötü bir akibetin hazırlanıp hazırlanmadığını, yahut Rablerinin onları doğru ile eğriyi ayırd etme bilinciyle donatmak isteyip istemediğini bilmiyoruz

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve anladık ki, gerçekte biz (gaybı) bilmiyormuşuz; (mesela) şu yerdekilere şer mi murad edilmiş, yoksa Rableri onları doğru bir bilince ulaştırmayı mı murad etmiş?

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Ve doğrusu biz bilmiyoruz ki, yerde bulunanlar için bir şer mi murad edilmiştir, yoksa onlar için Rableri bir doğruluk mu irâde buyurmuştur?»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Biz bilmeyiz ki, yeryüzünde olan kimseler hakkında bir belâ mı murad edildi, yoksa Rableri onlara bir iyilik mi diledi?"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Doğrusu biz bilmiyoruz; bununla yeryüzündeki kimselere bir şer mi istenildi, yoksa; Rableri kendileri için doğruya ulaştıran bir hayır mı diledi?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Acaba yeryüzündekiler için kötülük mü dileniyor, yoksa Rabbleri onlar hakkında iyilik mi diliyor, bunu bilmiyoruz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  "Doğrusu, iyi anlayamadık: Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi, yoksa Rab’leri onlar hakkında hayır ve hidâyet mi diledi, bilemiyoruz."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bilmiyoruz bununla yeryüzündekilere kötülük mü (yapılmak) istendi, yoksa Rabbleri onları doğruya mı iletmek diledi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Gerçekten de bilmiyoruz, yeryüzündekilere bir kötülük mü isteniyor; yoksa, Rab’leri onlara doğru yolu göstermek mi istedi?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa Rableri kendileri için (doğru olana iletici) bir hayır mi diledi?»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Doğrusu, bilmiyoruz, yeryüzündeki şuurlulara şer mi istendi, yoksa Rableri onlar için doğru ve güzel olanı mı istemiştir."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  ´And we understand not whether ill is intended to those on earth, or whether their Lord (really) intends to guide them to right conduct.